Ny medieåklagare i Åklagarområde Syd

Publicerad: 2017-11-09 08:00:00

Medieåklagare är åklagare som har åtagit sig att vara särskilt tillgängliga för media. De kan ge fakta och förklara sammanhang, utifrån sin egen erfarenhet som åklagare. I Åklagarområde Syd förstärker nu Mathias Larsson som ny medieåklagare.

- Jag hanterar för närvarande främst brott i nära relation, sexualbrott och hatbrott. Tanken är att, ur ett åklagarperspektiv, kunna svara på generella frågor kring förundersökning och andra delar av rättsprocessen, säger Mathias Larsson.

Åklagarmyndigheten får ofta önskemål från media om åklagare som kan uttala sig som experter i olika sammanhang. För att kunna tillgodose detta behov finns sedan två år medieåklagare.

Medieåklagarna är 17 erfarna åklagare från hela Sverige som utifrån sin erfarenhet från operativt åklagararbete kan informera om hur åklagare arbetar, förklara åklagarens roll i olika sammanhang och berätta om utmaningar i olika typer av brottsutredningar.

Medieåklagarna uttalar sig inte om andra åklagares ärenden. De ersätter inte presstjänsten eller olika expertfunktioner, såsom Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, utan är ytterligare en möjlighet för media att få åklagarperspektivet i olika frågor.

Kontakt:

Mathias Larsson, kammaråklagare på Södra Skånes åklagarkammare, 010-562 61 44

Alla medieåklagare med kontaktuppgifter och pressbilder.

Presstjänsten010-562 50 20