Aktuella pressmeddelanden

2018

 • Sex personer åtalas i dag vid Solna tingsrätt.

  Åtalet för tre av de åtalade avser förberedelse till terroristbrott bestående i misstankar om att de tre personerna har skaffat och förvarat stora mänger kemikalier och annan utrustning i avsikt att bland annat döda och skada andra människor. Om terroristbrottet hade fullbordats hade det allvarligt kunnat skada Sverige. Alla sex åtalas även för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, finansieringslagen. Åtalen i den delen avser misstankar om att pengar som skickats från Sverige av de sex åtalade personerna till utländska mottagare, har gjorts tillgängliga för Islamiska Statens verksamhet utomlands. Alla åtalade förnekar samtliga terroristrelaterade brott. Därutöver omfattar åtalet vissa i sammanhanget mindre allvarliga brott. De misstänkta brotten har begåtts i Strömsund, Jämtland, och olika platser i Stockholmsområdet. Fem av de sex personerna är häktade. Åklagare vid Riksenheten för Säkerhetsmål har lett förundersökningen. Ärendet har utretts vid Säkerhetspolisen. Huvudförhandlingen väntas kunna börja den 7 januari och kunna avslutas i början av februari 2019. Målnummer i Solna tingsrätt är B 3678-18. Åklagaren, chefsåklagaren Per Lindqvist, har inte möjlighet att vara tillgänglig för media före rättegången.

  Läs mer
 • Åtal för mord och mordförsök

  Den man som suttit häktad vid Göteborgs tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för mordförsök på Riksdalersgatan i Högsbo den 28 december 2017 och för mord på Sikelgatan i Högsbo den 8 mars 2018 har i dag åtalats för dessa brott. Han har också åtalats för försök till stöld vid båda tillfällena.

  Läs mer

  Den man som suttit häktad vid Göteborgs tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för mordförsök på Riksdalersgatan i Högsbo den 28 december 2017 och för mord på Sikelgatan i Högsbo den 8 mars 2018 har i dag åtalats för dessa brott. Han har också åtalats för försök till stöld vid båda tillfällena.

  Den åtalade mannen är bosatt i Högsbo inte långt från brottsplatserna. Mannen nekar till brott. Det finns inget som tyder på att gärningsmannen kände brottsoffren. Båda gärningar har skett nattetid och målsägandena har varit hemma. Utredningen ger inte något svar på hur mannen tagit sig in i lägenheterna. Den åtalade mannen är misstänkt för att ha tagit sig in i lägenheterna i avsikt att stjäla. När lägenhetsinnehavarna har upptäckt gärningsmannen har denne inte flytt utan istället tagit till ett kraftigt övervåld och huggit målsägandena i överkroppen med kniv eller annat vasst föremål. Vid det första gärningstillfället den 28 december 2017 lyckades målsäganden trots ett flertal knivhugg skrämma iväg gärningsmannen. Vid det andra tillfället, natten mellan den 7 och 8 mars 2018, dödades målsäganden. Förundersökningsledare har varit kammaråklagare Håkan Johansson. Han kan nås på telefon i dag den 27 december efter kl. 13.00 på 010-562 70 88. Huvudförhandlingen är beräknad att påbörjas onsdagen den 9 januari 2019. Målnummer vid Göteborgs tingsrätt är B 7796-18.

  Läs mer
 • Åtal har i dag väckts mot en man för grova sexualbrott som inträffade för mellan 14 och 22 år sedan. Åklagaren är tillgänglig för media.

  En man har åtalats för grova våldtäkter och grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Händelserna inträffade 1996-2004. Mannen avtjänar för närvarande straff för våldtäkt mot barn. En bilaga till stämningsansökan (åtalet) som innehåller detaljer om händelseförloppen och personliga förhållanden är sekretessbelagd. Åklagaren kan därför inte svara på frågor som rör detta. Kontakt Kammaråklagare Lotta Nielsen, 010-562 70 24, tillgänglig i dag den 27 december klockan 11-12. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B13907-18

  Läs mer
 • Hur arbetar åklagare och utredare vid avdelningen för särskilda utredningar när poliser och andra anställda inom rättsväsendet anmäls och utreds för brott? Under en förmiddag ger vi en allsidig belysning av hur arbetet går till och vilka överväganden som görs i mediekontakterna under en förundersökning.

  Seminariet riktas främst till journalister, ledarskribenter och krönikörer som bevakar rättsområdet. Det här är ett kunskapshöjande seminarium där vi med hjälp av avslutande ärenden ger exempel och beskriver hur arbetet går till. Pågående förundersökningar kommer inte att diskuteras eller kommenteras. Medverkande Från Åklagarmyndigheten:Chef för Särskilda åklagarkammaren, överåklagare Anders JakobssonChefsåklagare Martin TidénFrån Polismyndigheten:Chef för avdelningen för särskilda utredningar, polisdirektör Ebba Sverne Arvill Polismästare Jan Carlsson Tid och plats Onsdag 9 januari kl. 9 - 11. Kaffe och macka finns från 8.45. Åklagarmyndighetens huvudkontor, Östermalmsgatan 87C, 3 tr. Anmälan Hör gärna av dig till pressansvarig Annika Collin om du har frågor om seminariet, 010-562 50 15. Anmälan görs till [email protected]. Senast torsdag den 3 januari vill vi att du anmäler dig. Begränsat antal platser. Åklagarmyndighetens presstjänst010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare vid Söderorts åklagarkammare i Stockholm har i dag begärt en ung man häktad på sannolika skäl misstänkt för mord i Enskede i söndags.

  I söndags sköts en person till döds i en lägenhet i Enskede i södra Stockholm. En ung man greps och anhölls strax efter händelsen på sannolika skäl misstänkt för mord. Åklagare har i dag under förmiddagen begärt den misstänkte häktad. Häktningsförhandling i ärendet inleddes klockan 13 i dag vid Södertörns tingsrätt. KontaktKammaråklagare Lisa dos Santos kommer att vara tillgänglig för media på 010-562 53 13 efter att häktningsförhandlingen avslutats (från cirka 13.45).Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Natten mot lördagen den 21 juli i år avled en ung man, född 1999, i samband med ett polisingripande. Särskilda åklagarkammaren inledde en förundersökning i syfte att utreda om tjänstefel begåtts.

  Ett rån inträffade under natten den 21 juli i Linköping. En polispatrull anträffade de förmodade gärningsmännen, som vid polisens kontaktförsök skingrades åt olika håll. I samband med det kom poliserna ifrån varandra och en av poliserna hamnade i en mycket hotfull situation med en av de förmodade gärningsmännen. Polismannen sköt då verkanseld mot mannen som avled av skottskadorna.Det är rutin att inleda förundersökning vid den här typen av händelser. Förundersökningen inleds för att åklagaren ska kunna vidta utredningsåtgärder i syfte att utreda om något tjänstefel eller annat brott begåtts. - Jag menar att det av förundersökningen framgår att polismannen befunnit sig i en nödvärnssituation då han avlossade skotten. Polismannen har blivit angripen och fasthållen runt halsen av ynglingen. Polismannen försöker avvärja våldet med sin batong och tårgasspray, vilket misslyckas. Polismannen skjuter därefter verkanseld från mycket nära håll, berättar chefsåklagare Maria Sterup och fortsätter:- Min bedömning är att det inte varit uppenbart oförsvarligt av polismannen att i den uppkomna situationen avlossa verkanseld. Uppgifterna i ärendet ger därför inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Det finns därför inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. Beslutet KontaktChefsåklagare Maria Sterup är tillgänglig för media i dag onsdag mellan klockan 11 och 12 på 010-562 70 68.Presstjänsten010-562 50 20 Fakta om Särskilda åklagarkammarenVid Särskilda åklagarkammaren handläggs främst misstankar om brott av poliser, åklagare, domare, riksdagsmän och vissa andra befattningshavare.

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om straffrättslig lag kan tillämpas trots att den hänvisar till en teknisk standard på engelska och inte finns tillgänglig i svensk översättning.

  En person åtalades för brott mot strålskyddslagen för att olovligen ha innehaft en stark laserpekare i sin bil på allmän plats. Hovrätten ogillade åtalet eftersom det skulle strida mot legalitetsprincipen att tillämpa strålskyddslagstiftningen då den hänvisar till en teknisk standard som bara finns tillgänglig på engelska. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom och yrkar att Högsta domstolen ska döma den tilltalade för brott mot strålskyddslagstiftningen. Enligt riksåklagaren vore det av stor vikt för en enhetlig och rättvis rättstillämpning att Högsta domstolen klargör om strafflag kan tillämpas trots att lagen fylls ut av normer som inte finns tillgängliga på svenska utan endast på engelska. Domstolar har bedömt denna fråga olika och det finns därför behov av klargörande uttalanden av Högsta domstolen. -Av rättssäkerhetsskäl är det viktigt att den enskilde kan förutse om en viss gärning är straffbar eller inte. Den enskilde förutsätts också känna till strafflagstiftningens innehåll. Det är därför viktigt att strafflag är så tydlig, precis och begriplig som möjligt. Svenska lagar och förordningar ska därför vara skrivna på svenska, säger vice riksåklagare Kerstin Skar och fortsätter: - I detta fall hänvisas dock i strålskyddslagstiftningen till en internationell teknisk standard på över 100 sidor som består av bl.a. tekniska formler och tabeller. Standarden finns på engelska, franska och tyska. Personer med speciell teknisk sakkunskap kan förväntas kunna ta del av standarden på engelska. Att översätta till svenska skulle innebära en omfattande arbetsinsats som sannolikt inte skulle motsvaras av någon reell nytta. Det är också en mycket liten del av straffbudet som fylls ut av den aktuella standarden. Överklagandet Vad är legalitetsprincipen? Det är en rättssäkerhetsprincip som innebär att ingen kan straffas utan stöd av lagen. För att det ska räknas som ett brott måste handlingen exakt motsvara lagens beskrivning av brottet. Det är lagen vid gärningstillfället som gäller. Lagen ska också vara begriplig och precis i sin utformning. Kontakt: Byråchef Hedvig Trost 010-562 50 26 finns tillgänglig per telefon onsdag 19 december fram till kl. 13.30. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En anhållen, misstänkt för försök till mord i Mölnlycke den 3 november, har häktats vid Göteborgs tingsrätt i dag.

  Vid händelsen i Mölnlycke skottskadades fem personer och två misshandlades på annat sätt. Tretton män satt initialt anhållna i ärendet misstänkta för grov misshandel respektive försök till mord men samtliga släpptes på fri fot eftersom bevisningen då inte räckte för att begära någon av dem häktad.Den man som nu häktats vid Göteborgs tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för försök till mord är en av dem som greps och anhölls i samband med händelsen. - Mannen inställde sig till förhör i söndags efter att ha varit anhållen i frånvaro under en tid. Ny bevisning gör nu att misstankarna mot honom har stärkts. Han är misstänkt för att ha skjutit mot flera personer. Mannen nekar fortfarande till brott, berättar kammaråklagare Håkan Johansson.- Nu kommer utredningen att fortsätta med nya förhör och vi väntar fortfarande på att den tekniska utredningen ska bli färdig. Misstankarna mot de övriga som greps i samband med skjutningen kvarstår. Åklagaren kan i nuläget inte lämna ytterligare kommentarer om förundersökningen eller vilka åtgärder som planeras i utredningen den närmsta tiden. När ny information kan lämnas kommer den att kommuniceras via pressmeddelande.Målnummer vid Göteborgs tingsrätt B 14709-18 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har begärt en person häktad för stämpling till terroristbrott och grovt vapenbrott. Åklagaren är tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen.

  Den person som igår anhölls efter beslut av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål har nu begärts häktad. Häktningsframställan är inlämnad till Vänersborgs tingsrätt och häktningsförhandlingen kommer att ske i dag fredag den 14 december klockan 14 i sal 3 i Göteborgs tingsrätt. Målnummer Vänersborgs tingsrätt: B 4978-18. Kontakt Kammaråklagare Henrik Olin kommer vara tillgänglig på plats direkt efter förhandlingen och därefter på telefon i en timme, 010-562 59 47. Ytterligare information kan inte lämnas före häktningsförhandlingen. Läs tidigare pressmeddelande i ärendet från 13 december. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En person har anhållits misstänkt för bland annat förberedelse alternativt stämpling till terroristbrott. Flera andra personer har hämtats till förhör.

  Säkerhetspolisen gjorde under torsdagsmorgonen den 13 december insatser på flera platser i västra Sverige. Ingripandena genomfördes i samverkan med Polismyndigheten där Nationella operativa avdelningen lett arbetet. Efter beslut av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål har en person anhållits. Misstankarna rör förberedelse, alternativt stämpling, till terroristbrott samt grovt vapenbrott. Förberedelserna kring det misstänkta terroristbrottet har pågått under en tid och det finns internationella kopplingar. Säkerhetspolisens insats gjordes efter ett intensivt och omfattande underrättelsearbete inom ramen för arbetet med kontraterrorism. Förundersökningen bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare. Det råder förundersökningssekretess i ärendet. Kontakt Säkerhetspolisens presstjänst: 010-568 79 00. Åklagaren är inte tillgänglig i nuläget.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >