Bevisuppgift inlämnad i resningsärende

Publicerad: 2018-06-25 10:37:00

Åklagare har i dag lämnat in ny bevisuppgift till hovrätten i ett ärende där en man dömdes för mord i Solna år 2009. Högsta domstolen beviljaderesning i mars i år.

Åklagaren motsätter sig den dömda personens ändringsyrkanden, vilket innebär att avsikten är att låta rätten pröva ärendet på nytt.

-Bevisuppgiften består i samma bevisning som tidigare förebringats i tings- och hovrätt, men jag har kompletterat den bland annat med en ny rekonstruktion av händelsen samt nya förhör med rättsläkare och ytterligare vittnen, säger kammaråklagare Ida Arnell.

Förutom bevisuppgift har i dag det kompletterande förundersökningsprotokollet lämnats in till domstolen.

Ärendet kommer att tas upp till ny prövning i hovrätten.

Målnummer i Svea hovrätt: B 2860-18.

KontaktIda Arnell är tillgänglig för media per telefon, 010-562 73 58 i dag, måndag klockan 13-14.

Åklagaren kommer inte kunna kommentera handläggningen under den nya huvudförhandlingens gång förrän den sista förhandlingsdagen avslutats.

Pressmeddelande vid Högsta domstolens beslut 2018-03-21 Pressmeddelande vid riksåklagarens förklaring till Högsta domstolen 2018-01-12