Aktuella pressmeddelanden

 • Dom meddelas i uppmärksammat mål om våldtäkt mot barn

  Hovrätten för Västra Sverige meddelar på onsdag den 6 mars kl. 11 dom i ett mål om våldtäkt mot barn. Målet återförvisades för ny hantering i hovrätten efter att riksåklagaren överklagat den tidigare hovrättsdomen. Riksåklagaren kommer att publicera en kommentar i ett pressmeddelande på onsdag.

  Läs mer

  Hovrätten för Västra Sverige meddelar på onsdag den 6 mars kl. 11 dom i ett mål om våldtäkt mot barn. Målet återförvisades för ny hantering i hovrätten efter att riksåklagaren överklagat den tidigare hovrättsdomen. Riksåklagaren kommer att publicera en kommentar i ett pressmeddelande på onsdag.

  I den tidigare hovrättsdomen friades en man från åtalet för våldtäkt mot barn för att det enligt hovrätten var oklart vad flickan menade med ordet snippa. Hovrätten dömde i den tidigare domen inte heller för något annat brott. Högsta domstolen delade riksåklagarens bedömning att det förekommit grovt rättegångsfel i hovrättens hantering av målet och undanröjde den tidigare domen. Målet har nu prövats på nytt i hovrätten. Huvudförhandlingen avslutades den 22 februari. Målnummer i Hovrätten för Västra Sverige: B 6983-23. Åklagarmyndighetens pressmeddelande när riksåklagaren överklagade hovrättens dom 20 mars 2023 Högsta domstolens beslut 17 november 2023 Pressmeddelande från Hovrätten för Västra Sverige inför domen Senior åklagare Ann-Christin Claesson, som varit förundersökningsledare under hovrättsprocessen, kommer inte att ha möjlighet att vara tillgänglig för media inför eller efter att domen kommer. Hon är inte i tjänst när domen meddelas. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man i 25-årsåldern häktades på måndagen på sannolika skäl misstänkt för mord på en man i 25-årsåldern i Skärholmen i fredags.

  – Utredningen fortsätter, och polisen efterfrågar ytterligare vittnen som kan ha gjort iakttagelser i samband med händelsen. De ombeds ringa 114 14, säger senior åklagare Daniel Insulander. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B-nr 4139-24. När ytterligare information finns kommer den att lämnas i ett nytt pressmeddelande. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för grovt narkotikabrott och människorov i Skänninge, Östergötland

  Åklagaren har i dag åtalat en 26-årig man för grovt narkotikabrott i Skänninge i september 2023. Mannen åtalas även för våldtäkt och människorov, brottsmisstankar som tillkom under utredningen om grovt narkotikabrott. Ytterligare en 26-årig man är åtalad för inblandning i människorovet. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag åtalat en 26-årig man för grovt narkotikabrott i Skänninge i september 2023. Mannen åtalas även för våldtäkt och människorov, brottsmisstankar som tillkom under utredningen om grovt narkotikabrott. Ytterligare en 26-årig man är åtalad för inblandning i människorovet. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  I september förra året gjorde polisen ett tillslag på ett hotell i Skänninge. Sju personer anhölls för narkotikabrott, varav några häktades. Misstankarna är avskrivna för alla förutom den person som nu åtalas för narkotikabrottet. Efter tillslaget uppstod misstanke om att en våldtäkt ägt rum på hotellet den 4 september. Dessutom fattades misstanke om att en man blivit inlåst på hotellet natten mot den 5 september. Mannen återfanns cirka en mil från hotellet morgonen efter. – Jag åtalar en man för grovt narkotikabrott och för att ha våldtagit kvinnan på ett hotell. Dessutom åtalas han för människorov på en man. Den andre mannen åtalas för människorov. En viktig del i bevisningen är en övervakningsfilm där man ser att målsäganden blir inlåst på hotellet, säger senior åklagare Emma Högström som är förundersökningsledare. Huvudförhandlingen planeras att inledas den 15 mars. Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 4223-23. Kontakt Senior åklagare Emma Högström är tillgänglig för media i dag måndag den 4 mars kl. 11-12, 010-562 58 13. Hon kommer också att vara tillgänglig för media efter första förhandlingsdagen utanför rättssalen. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 3 februari greps en man i 25-årsåldern misstänkt för grov misshandel av en kvinna i samma ålder i Vännäs. Mannen häktades senare av Umeå tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för gärningen. Åklagaren har i dag beslutat att häva häktningen.

  Mannen är fortsatt misstänkt för grov misshandel alternativt grovt vållande till kroppsskada. – Målsäganden har fått allvarliga skador till följd av gärningen och har sedan den 3 februari vårdats på sjukhus. Hon har på grund sitt allvarliga hälsotillstånd inte kunnat höras av polis, säger kammaråklagare Edvard Breitholtz. Åklagaren har inte möjlighet att svara på frågor i dag och har inte heller någon mer information att ge i nuläget. Ärendenummer: AM-18264-24. Målnummer i Umeå tingsrätt: B 418-24. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Med anledning av regeringens utnämning i dag ger den nya riksåklagaren en kort kommentar.

  – Jag är mycket glad och stolt över att regeringen utsett mig till ny riksåklagare och jag ser fram emot att fortsätta utveckla Åklagarmyndigheten och vårt arbete med att bekämpa brottsligheten. – Med utnämningen följer tre uppdrag från regeringen; att fler brott ska utredas och lagföras, att myndigheten ska bli mer proaktiv i brottsbekämpningen och att stärka säkerheten för medarbetarna och verksamheten. Det här rimmar väl med de uppdrag som den nya rikspolischefen fick i höstas och vi kommer tillsammans med polisen och andra myndigheter att arbeta vidare med både metodutveckling och att använda de nya verktyg som vi fått och kommer att få, säger riksåklagare Katarina Johansson Welin. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag väckt åtal mot två personer för delaktighet i en sprängning i Uppsala i december. En av personerna åtalas även för att ha placerat en sprängladdning i ett flerfamiljshus i Upplands-Bro i november.

  Lördagen den 2 december 2023 detonerade en sprängladdning vid en villa i Lövstalöt utanför Uppsala. En person befann sig i fastigheten. Sprängningen kopplas till den pågående gängkonflikten i Uppsala. En 15-åring åtalas för grov allmänfarlig ödeläggelse, försök till mord och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. En 18-åring åtalas för grov allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. – Vi bedömer att vi har god bevisning i form av bland annat övervakningsfilm, vittnesiakttagelser, kommunikation och teknisk bevisning. Vi har en bra bild om vad som har hänt den aktuella kvällen, hur sprängningen har gått till och vi kan redogöra för händelseförloppet, säger kammaråklagare Karin Koci som har lett förundersökningen. 18-åringen åtalas även för en händelse den 20 november i Kungsängen, Upplands-Bro, då en sprängladdning hittades i ett trapphus. Ingen person skadades men boende i flerfamiljshuset fick evakueras. Brottsrubriceringarna är försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 9720-23. Kontakt Kammaråklagare Hedda Wittbom Skog är tillgänglig för media kl. 12–15 i dag torsdag på 010-562 67 89. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 66-årig man har i dag åtalats misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Mannen misstänks för att ha tagit befattning med hemliga och känsliga uppgifter om ett stort antal försvarsanläggningar.

  Enligt åklagaren har mannen under lång tid bedrivit en omfattande kartläggning av känsliga militära anläggningar. – Sättet på vilket materialet inhämtas tyder på en systematik samt en hög nivå av kunskap. Av uppgifterna i målet framgår att detta är en kartläggning som är närmast professionell. Mannen har förvarat ett stort antal hemliga uppgifter i sin bostad. Jag bedömer brottet som grovt för att det handlar om en stor mängd anläggningar som är betydelsefulla för Sveriges förmåga att kunna försvara landet i händelse av krig. Röjandet av uppgifter kan innebära men för rikets säkerhet, säger senior åklagare Mats Ljungqvist. Målnummer i Attunda tingsrätt: B 6440-22. Kontakt Senior åklagare Mats Ljungqvist på Riksenheten för säkerhetsmål är tillgänglig i dag kl. 15–16 på 010-562 54 42. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om mord, mordförsök och grovt vapenbrott i Rågsved

  På fredag den 1 mars kl. 11 meddelar Södertörns tingsrätt dom i ett mål där en man i 20-årsåldern står åtalad för mord, mordförsök och grovt vapenbrott i Stockholmsförorten Rågsved i maj 2023. En 20-årig man sköts till döds och två personer skottskadades i skjutningen. Åklagarna är tillgängliga för media fredag den 1 mars kl. 11.30–12.

  Läs mer

  På fredag den 1 mars kl. 11 meddelar Södertörns tingsrätt dom i ett mål där en man i 20-årsåldern står åtalad för mord, mordförsök och grovt vapenbrott i Stockholmsförorten Rågsved i maj 2023. En 20-årig man sköts till döds och två personer skottskadades i skjutningen. Åklagarna är tillgängliga för media fredag den 1 mars kl. 11.30–12.

  Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 7714-23. Kontakt Helena Nordstrand, senior åklagare och förundersökningsledare, 010-562 59 94. Marika Hoppe, senior åklagare, 010-562 57 63. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal i omfattande narkotikamål i Helsingborg

  Åklagare har i dag väckt åtal mot tre häktade personer som är misstänkta för att ha planerat och genomfört smuggling av kokain till hamnen i Helsingborg. Åklagarna är tillgängliga för media i dag.

  Läs mer

  Åklagare har i dag väckt åtal mot tre häktade personer som är misstänkta för att ha planerat och genomfört smuggling av kokain till hamnen i Helsingborg. Åklagarna är tillgängliga för media i dag.

  En av de åtalade männen arbetar i Helsingborgs hamn sedan närmare 30 år. Han är åtalad tillsammans med en 49-årig man för två fall av stämpling och förberedelse till synnerligen grov narkotikasmuggling genom att via den krypterade kommunikationstjänsten SKY-ECC ha planerat att smuggla in stora mängder kokain via containerlaster från Sydamerika. Dessa brott ägde rum 2020. Hösten 2022 gjorde Tullverket stora beslag av kokain i hamnen i Helsingborg. Utredningen visar att kokainet har förts in i landet dolt i kylcontainrar från Sydamerika. Den 21 september fann Tullverket drygt 93 kg kokain i en container som stod uppställd på hamnområdet. Ett par veckor senare påträffade hamnpolisen i Rotterdam i Nederländerna cirka 102 kg kokain i en container som var på väg till Helsingborgs hamn. Kokainet byttes ut mot attrapper och containern transporterades vidare till Sverige som planerat. På kvällen den 25 oktober gjorde två personer inbrott i containern när den stod uppställd i Helsingborgs hamn. Inbrottet filmades av övervakningskameror i hamnen. Hamnarbetaren och en 43-årig man åtalas nu för olika form av delaktighet i försöket att komma åt det kokain som de förväntade sig finna i containern. –Jag menar att det går att knyta de två männen till inbrottet i containern genom uppgifter från beslagtagna telefoner och spaning som bedrivits tillsammans med det som framkommit i övrigt i utredningen, säger förundersökningsledare Hans Harding. Den utredningen visar också att 43-åringen haft ingående kontakter med en annan, oidentifierad person, om att hämta de 93 kg kokain som tullen hittade den 21 september. 43-åringen är därför åtalad även för försök till synnerligen grovt narkotikabrott för det beslaget av kokain. I samband med att Tullverket gjorde tillslag mot 43-åringen våren 2023 påträffades en stor mängd narkotika och vapen på olika adresser som han är knuten till. Han åtalas också för grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott med anledning av dessa fynd. –Tullverket har bedrivit ett långsiktigt och omfattande arbete tillsammans med åklagare, polis, Helsingborgs hamn och kommunen för att minimera möjligheterna att bedriva brottslighet i organiserad form i Helsingborgs hamn. Det är en stor utmaning för brottsbekämpande myndigheter om det finns medarbetare som arbetar - som i detta fall i hamnen - med koppling till kriminella aktörer, säger Sofia Wall, biträdande chef på Tullverkets kriminalavdelning Syd. Utredningen har resulterat i beslag av 195 kg kokain ur containrar i Nederländerna och Sverige samt ytterligare beslag av jämförelsevis betydligt mindre mängder kokain, amfetamin, cannabis, MDMA, narkotikaklassade tabletter och dopningsmedel. I beslag finns även ett avsågat hagelgevär, tre pistoler, en revolver och skarp ammunition. –Det beslagtagna kokainet betingar sammanlagt cirka 78 miljoner kronor i grossistledet och cirka 175 miljoner kronor i gatuledet i outspätt skick, säger kammaråklagare Hans Harding. Rättegången, som äger rum i Helsingborgs tingsrätt, beräknas ta cirka sju dagar. Förhandlingen är planerad att påbörjas måndagen den 26 februari. Målnummer i tingsrätten: B 2376-23. Kontakt Kammaråklagarna Hans Harding och Christoffer Östlind vid Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet är tillgängliga för media från kl. 11 i dag, fredag. Hans Harding 010-562 68 85 Christoffer Östlind 010-562 60 99 Sofia Wall, biträdande chef för Tullverkets kriminalavdelning Syd, nås via Tullverkets presstjänst på 0771-450 590 eller [email protected] __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man i 30-årsåldern greps i dag vid 13-tiden på Arlanda efter att ha varit häktad i utevaro sedan november förra året. Mannen är bland annat misstänkt för morden på två 14-åriga pojkar som mördades med några dagars mellanrum i slutet på juli förra året.

  Den misstänkte valde att själv återvända till Sverige och möttes av svensk polis på flygplatsen. Häktningsförhandlingen kommer att hållas vid Södertörns tingsrätt fredag 23 februari kl 13. Målnummer B 11724-23. Kontakt Senior åklagare Hanna Cardell är tillgänlig för media i dag torsdag 22 februari fram till kl. 17 på 010-562 63 43. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >