Förundersökning mot f.d. åklagare läggs ned

Publicerad: 2018-06-26 08:03:00

Förundersökningen om tjänstefel av en före detta åklagare i det så kallade Playamålet har lagts ned. Det finns inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts.

En person anmälde en numera pensionerad åklagare för tjänstefel. I anmälan påstods att åklagaren i det så kallade Playamålet dels skulle ha undanhållit avgörande bevisning i form av en rapport, dels i mejl till en spansk undersökningsdomare förmått undersökningsdomaren att undanhålla utredningsmaterial.

- När det gäller rapporten var åklagaren förhindrad att använda den som bevisning på grund av åtaganden mot en annan stat, säger chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren.

När det gäller mejlen är dessa delvis sekretessbelagda, men utredningen visar att det som maskerats gäller uppgifter om formerna för det internationella samarbetet i det aktuella ärendet.

- Både när det gäller rapporten och mejlen saknas det anledning att anta att åklagaren har begått brott som faller under allmänt åtal, säger Maria Sterup.

Beslutet.

Fakta om Särskilda åklagarkammaren

Vid Särskilda åklagarkammaren handläggs främst misstankar om brott av poliser, åklagare, domare, riksdagsmän och vissa andra befattningshavare.

Kontakt

Chefsåklagare Maria Sterup är tillgänglig för frågor från media i dag kl. 10.30-11.30, 010-562 70 68.