Aktuella pressmeddelanden

Maj

 • Förundersökning i våldtäktsärende nedlagd

  Åklagaren har beslutat att lägga ned förundersökningen där en polisman var anmäld för våldtäkt på en kvinna. Det går inte att bevisa att polismannen gjort sig skyldig till brott. Åklagaren finns tillgänglig för media i eftermiddag.

  Läs mer

  Åklagaren har beslutat att lägga ned förundersökningen där en polisman var anmäld för våldtäkt på en kvinna. Det går inte att bevisa att polismannen gjort sig skyldig till brott. Åklagaren finns tillgänglig för media i eftermiddag.

  Sedan den misstänkta våldtäkten anmäldes den 19 februari 2018 har polis och åklagare vidtagit ett stort antal utredningsåtgärder. - Brottsplatsundersökning är genomförd, en rättsmedicinsk kroppsundersökning av målsäganden och misstänkt har gjorts och vi har inhämtat sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum avseende biologiska spår. Dessutom har flera personer hörts. Ord står mot ord om vad som hände vid tillfället och i avsaknad av tillräcklig stödbevisning kan inte en fällande dom förväntas. Jag har därför beslutat att lägga ned förundersökningen, säger chefsåklagare Elisabeth Brandt vid Särskilda åklagarkammaren. Kontakt Chefsåklagare Elisabeth Brandt är tillgänglig för media per telefon i dag torsdag 31 maj 15-16, 010-562 55 94. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning om misstänkt tjänstefel i Luleå nedlagd

  Åklagaren har beslutat att lägga ned en förundersökning om misstänkt tjänstefel då en polis sköt verkanseld mot en man i Luleå den 24 mars 2018. Mannen var misstänkt för mordförsök och grov mordbrand och dog av sina skador han fick vid skjutningen. En förundersökning inleddes avseende tjänstefel. Ingen polis har varit misstänkt under förundersökningen.

  Läs mer

  Åklagaren har beslutat att lägga ned en förundersökning om misstänkt tjänstefel då en polis sköt verkanseld mot en man i Luleå den 24 mars 2018. Mannen var misstänkt för mordförsök och grov mordbrand och dog av sina skador han fick vid skjutningen. En förundersökning inleddes avseende tjänstefel. Ingen polis har varit misstänkt under förundersökningen.

  Ett stort antal utredningsåtgärder har vidtagits. Bland annat har teknisk undersökning genomförts av platsen för händelsen. Vidare har rättsläkarutlåtande inhämtats och ett stort antal personer har hörts. - Utredningen har visat att mannen agerade på ett sätt så att polismannen hade laglig grund för att skjuta verkanseld. Det finns därför inte längre någon anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Förundersökningen läggs därför ned, säger chefsåklagare Martin Tidén på Särskilda åklagarkammaren. Förundersökningen har också utrett om polisen begått tjänstefel när mannen inte omhändertagits tidigare under dagen. Även där läggs förundersökningen ned. Ingen polis har varit misstänkt under förundersökningen. - Polisen har i drygt en timme varit på platsen och tagit del av både muntlig och skriftlig information. De har därefter rådgjort med ett befäl innan beslut fattats att mannen vid tidpunkten inte bedömdes vara farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behövde omedelbar hjälp, säger Martin Tidén. Kontakt Martin Tidén är tillgänglig för media i dag onsdag 30 maj 13.30-14.00, 010-562 54 13. Rättslig reglering vid polisens användning av skjutvapen Skjutvapen får användas för att gripa en person som på sannolika skäl är misstänkt för ett i skjutkungörelsen 2 § 1 p. uppräknat brott t ex mordbrand. I skjutkungörelsen 2 § 3 p. regleras att skjutvapen också får användas i tre olika fall av omhändertaganden: (1) när vederbörande lider av en allvarlig psykisk störning, (2) när vederbörande innehar vapen som kan befaras bli missbrukat, eller (3) när vederbörande av annan inledning uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa. En huvudförutsättning för att använda skjutvapen är att den, mot vilken åtgärder ska vidtas, vid det aktuella tillfället är farlig för annans liv eller hälsa. Föreligger rätt till nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken, får polisman använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot polismannen själv eller annan eller hot som innebär trängande fara för sådant vål Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Chaufför åtalas efter bussolycka i Sveg - uppdaterad

  Den busschaufför som körde 58 passagerare när en olycka inträffade i Sveg 2 april 2017 åtalas för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Tre personer omkom i olyckan och flera skadades. Åklagaren finns tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  Den busschaufför som körde 58 passagerare när en olycka inträffade i Sveg 2 april 2017 åtalas för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Tre personer omkom i olyckan och flera skadades. Åklagaren finns tillgänglig för media i dag.

  Orsaken till olyckan beror inte på vägens beskaffenhet eller standard, vädret eller att det varit något tekniskt fel på bussen. Polisens utredning visar att olyckan beror på ett felaktigt manövrerande från chauffören som medfört att han oavsiktligt kört av vägen. - Utredningen visar att chaufförens koncentration och vaksamhet har varit sänkt på grund av svår sömnighet, även om det inte säkert kan fastslås att insomnande ägt rum vid olyckan, säger kammaråklagare Mikael Bäckström som är förundersökningsledare. Busschauffören nekar till anklagelserna. Polis och åklagare har arbetat med förundersökningen parallellt med Statens haverikommission, som också bedrivit en utredning. Därför åtalas inte bussbolagetDet finns ingen misstanke om att busschauffören brutit mot reglerna om kör- och vilotid. Bussbolaget som är chaufförens arbetsgivare, har planerat resan så att den ska rymmas inom ramen för vad lagstiftningen anger om kör- och vilotid samt arbetstid. Även om marginalerna varit små så ryms planeringen av den aktuella körningen inom vad reglerna anger. Bussbolaget har alltså följt vad lagstiftningen anger. Det finns ingen misstanke om att det funnits något fel på bussen som orsakat olyckan. Ingen ställs till ansvar för bristande bältesanvändningEnligt 4 kap 10 c § trafikförordningen (1998:1276) ska föraren, annan ombordpersonal, ledsagare och ledare för en grupp vidta lämpliga åtgärder så att passagerare som är under 15 år använder de bilbälten som finns. Vissa av ungdomarna hade fyllt 15 år, medan andra var 14, vilket innebär att busschaufförens och ledarnas ansvar i formell mening endast omfattar de ungdomar som ännu inte fyllt 15 år. Utredningen visar att chauffören uppfattat att ledarna åtagit sig att informera ungdomarna om bilbältena, vilket ledarna även gjort genom att uppmana dem att använda bilbältena. Åtgärden bedöms tillräcklig och det finns därför inte anledning att misstänka någon för brott mot bestämmelsen. Totalt omfattas 36 skadade passagerare av åtalet för vållande till kroppsskadaDe passagerare som klarat sig utan eller med lindriga skador har inte bedömts vara målsägande, eftersom vållande till kroppsskada enligt 3 kap 8 § brottsbalken förutsätter att skadorna inte är ringa. Målnummer i Östersunds tingsrätt B 991-17. Förhandlingsplan är ännu inte utsatt av tingsrätten. KontaktKammaråklagare Mikael Bäckström finns tillgänglig för media per telefon i dag onsdag 30 maj 10-12 och 13-15, 010-562 65 08. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning om tjänstefel inledd

  Åklagare har inlett en förundersökning kopplad till det uppmärksammade Playamålet. Förundersökningen riktas inte mot någon person, utan är inledd för att åklagaren ska kunna vidta utredningsåtgärder.

  Läs mer

  Åklagare har inlett en förundersökning kopplad till det uppmärksammade Playamålet. Förundersökningen riktas inte mot någon person, utan är inledd för att åklagaren ska kunna vidta utredningsåtgärder.

  - Den 17 april inkom en anmälan om påstått tjänstefel. För att jag ska kunna bedöma anmälan måste jag hämta in en stor mängd material för genomgång. Därför har jag öppnat en förundersökning, säger chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda åklagarkammaren. Någon tidplan för hur länge förundersökningen kommer att pågå finns inte. Några ytterligare upplysningar har inte åklagaren att lämna. När det finns information i ärendet kommer den att kommuniceras via pressmeddelande. Mer om Särskilda åklagarkammaren Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Torsdag den 31 maj klockan 11 meddelar Södertörns tingsrätt dom i det uppmärksammade målet där två män är åtalade misstänkta för grovt vållande till annans död genom försäljning av fentanylanaloger på nätet. Åklagaren finns tillgänglig när dom meddelats.

  Under sommaren och hösten 2016 såldes vissa fentanylanaloger, som då inte var klassade som narkotika eller hälsofarlig vara, till unga personer via internet. Åtta personer dog av förgiftning i Mullsjö, Hörby, Motala, Orsa, Ale, Halmstad, Åre och Enskede i södra Stockholm. Åtal väcktes den 27 februari 2018 mot två bröder som är hemmahörande i Stockholmsområdet. Det är mycket ovanligt att någon åtalas för grovt vållande till annans död genom drogförsäljning. Målnummer Södertörns tingsrätt B 13806-16 Kontakt Kammaråklagare Tomas Malmenby är tillgänglig för media på torsdag 31 maj 13-14.30, 010-562 53 36. Pressmeddelande vid åtal Åklagarmyndighetens presstjänst010-562 50 20

  Läs mer
 • En person anhölls på måndagsmorgonen på sannolika skäl misstänkt för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.

  I samma ärende sitter sedan den 3 maj tre personer häktade. Två av dem är på sannolika skäl misstänkta för föreberedelse till terroristbrott, medan den tredje är på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till terroristbrott samt brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. Förundersökningen bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Fortsatta förhör kommer att hållas med de misstänkta och vittnen samtidigt som analyser görs av beslag. Några ytterligare upplysningar kan inte åklagaren lämna i nuläget. Målnummer vid Solna tingsrätt: B 3678-18 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Anhållen i Umeå släppt

  Den man som sedan natten till fredagen varit anhållen skäligen misstänkt för mord på en kvinna i en lägenhet i Umeå har försatts på fri fot. Efter den rättsmedicinska undersökningen av mannen har åklagare fattat beslut om att häva anhållandet.

  Läs mer

  Den man som sedan natten till fredagen varit anhållen skäligen misstänkt för mord på en kvinna i en lägenhet i Umeå har försatts på fri fot. Efter den rättsmedicinska undersökningen av mannen har åklagare fattat beslut om att häva anhållandet.

  Det finns i nuläget inget som tyder på att mannen har med dödsfallet att göra. Det går inte att utesluta att dödsfallet kan handla om en olycka eller ett sjukdomsfall. Några fler åtgärder kommer inte att vidtas förrän dödsorsaken är fastställd. Den rättsmedicinska undersökningen väntas vara klar i början av nästa vecka. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning om sexualbrott nedlagd

  Förundersökningen mot den man som av media kallas komikern, som varit misstänkt för bland annat våldtäkt och sexuella ofredanden, läggs ned. Åklagaren är tillgänglig för media per telefon i eftermiddag.

  Läs mer

  Förundersökningen mot den man som av media kallas komikern, som varit misstänkt för bland annat våldtäkt och sexuella ofredanden, läggs ned. Åklagaren är tillgänglig för media per telefon i eftermiddag.

  Mannen har varit misstänkt för sexualbrott mot flera målsäganden. De anmälda brotten ska ha ägt rum under perioden 2013-2017. Anmälningarna gjordes i höstas, då förundersökningen inleddes. - Skälet till att jag lägger ned förundersökningen är bevisproblem. Den misstänkta mannen förnekar brott och ord står mot ord. För att väcka åtal behövs mer stödbevisning än vad vi har fått fram i förundersökningen. Vi har genomfört flera utredningsåtgärder, främst flertalet förhör men även viss teknisk undersökning. Några av brotten har även preskriberats, säger kammaråklagare Debika Ray Berghog på City åklagarkammare i Stockholm. Kontakt Kammaråklagare Debika Ray Berghog är tillgänglig per telefon i dag fredag 25 maj 13-14.30, 010-562 55 90. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En anhållen skäligen misstänkt för mord i Umeå

  En kvinna påträffades i går kväll avliden i en lägenhet i Umeå. En man som är bekant med kvinnan greps av polis och anhölls senare under natten av åklagare. Mannen är i nuläget skäligen misstänkt för brott, vilket är den lägre misstankegraden.

  Läs mer

  En kvinna påträffades i går kväll avliden i en lägenhet i Umeå. En man som är bekant med kvinnan greps av polis och anhölls senare under natten av åklagare. Mannen är i nuläget skäligen misstänkt för brott, vilket är den lägre misstankegraden.

  Under natten har polisens tekniker och rättsmedicin varit på plats och arbetat på adressen och i närliggande områden. Polisen kommer under dagen att arbeta med dörrknackning i området och hålla förhör. I övrigt avvaktas den rättsmedicinska undersökningen som väntas bli klar i nästa vecka. Polisen ser inget samband med de två tidigare mordutredningarna i Umeå, utan ser detta som en isolerad händelse. Åklagaren har inga ytterligare upplysningar att lämna och är inte tillgänglig för media under dagen. När ny information finns att lämna kommer den att meddelas. Åklagarmyndighetens presstjänst010-562 50 20

  Läs mer
 • De tre tonårspojkar som natten till onsdagen anhölls misstänkta för förberedelse till mord i Malmö har släppts på fri fot. Misstankarna mot pojkarna kvarstår.

  Bakgrunden till att pojkarna anhölls är misstanke om att hot riktats mot en skola. - De utredningsåtgärder som har vidtagits i ärendet ger inte skäl för att ha pojkarna fortsatt frihetsberövade. Vi har hållit förhör och gjort tekniska undersökningar. Förundersökningen pågår fortfarande, säger kammaråklagare Kristina Amilon vid Malmö åklagarkammare. Kammaråklagare Kristina Amilon är tillgänglig för media per telefon 16 - 16.20 i eftermiddag, 010-562 55 36. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 >