Kommentar om Assangeärendet

Publicerad: 2019-06-03 16:20:10

Med anledning av Uppsala tingsrätts beslut i dag att inte häkta Julian Assange lämnar åklagaren en kommentar.

– Jag har full respekt för domstolens ställningstagande. De har behövt ta ställning till en svår bedömningsfråga som jag ansåg behövde prövas av domstol, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson.

– Nu fortsätter förundersökningen dels med förhör i Sverige, dels kommer en europeisk utredningsorder att utfärdas i syfte att förhöra Julian Assange. Någon tidpunkt för det finns ännu inte. Vi tar ett steg i taget och omprövar utredningsläget fortlöpande.

 

Presstjänsten
010-562 50 20

 

Mer information
Europeisk utredningsorder
European Investigation Order
European Arrest Warrant