Europeisk utredningsorder

En europeisk utredningsorder är ett beslut som fattats av en rättslig myndighet i en EU-stat för att kunna genomföra utredningsåtgärder i en annan medlemsstat i syfte att hämta in bevisning.

Det kan alltså antingen vara ett beslut av en svensk åklagare eller domare att en utredningsåtgärd ska vidtas i ett annat EU-land eller ett beslut i en annan medlemsstat om att åtgärder ska vidtas i Sverige.

Exempel på åtgärder som kan vara aktuella är förhör med misstänkta, vittnen och målsägare eller inhämtning av teknisk bevisning såsom fingeravtryck och dna-prov.