Häktningsförhandling Assangeärendet

Publicerad: 2019-05-31 09:02:27

På måndag 3 juni kl. 10 håller Uppsala tingsrätt häktningsförhandling där Julian Assange begärts häktad i sin utevaro. Efter förhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.

 – Jag begär att tingsrätten ska häkta Assange i sin utevaro på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt av graden mindre grovt brott. Om tingsrätten beslutar att häkta honom kommer jag att gå vidare med att utfärda en europeisk arresteringsorder i vilken han begärs utlämnad till Sverige, säger Eva-Marie Persson.

Julian Assange har dömts för brott i Storbritannien och kommer att avtjäna 25 veckor av straffet innan han kan friges, enligt uppgifter från brittiska myndigheter. En utlämningsprocess pågår i Storbritannien, där han kan komma att utlämnas till USA.

– Vid en konkurrenssituation mellan en svensk europeisk arresteringsorder och en amerikansk utlämningsbegäran, är det brittiska myndigheter som beslutar om prioriteringsordningen. Utgången av den processen går inte att förutse, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson.

Kontakt

Häktningsförhandlingen sker måndag den 3 juni kl. 10 i Uppsala tingsrätt.

Direkt efter häktningsförhandlingen kommer vice överåklagare Eva-Marie Persson att vara tillgänglig för media på plats i tingsrätten. Tolk som översätter mediefrågor till och från engelska finns också på plats.

Innan dess är åklagaren inte tillgänglig för media.

Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 3167-19

Anmäl närvaro till Uppsala tingsrätt.

Pressmeddelande när förundersökningen återupptogs 13/5 

  

Presstjänsten
010-562 50 20