Riksåklagaren har lagt ned förundersökning om polisingripande i Västerås

Publicerad: 2019-03-12 14:00:00

I december 2014 avled en manlig patient på Västmanlands sjukhus i samband med ett polisingripande. Polisen hade kallats till platsen efter att mannen gått till angrepp mot sjukvårdspersonal och patienter. En förundersökning om vållande till annans död och tjänstefel avseende polisingripandet inleddes. I dag har riksåklagaren beslutat att lägga ned förundersökningen.

Utredningen har pågått i olika omgångar fram till nu. Sedan hösten 2017 har utredningen letts av riksåklagaren.

Så har riksåklagarens utredning bedrivits

I utredningen har det hållits förhör med de poliser som deltog i ingripandet, sjukvårdspersonal och en ordningsvakt på sjukhuset. En rättsläkare har genomfört en rättsmedicinsk obduktion av mannen och avgett en rapport och senare även ett kompletterande utlåtande. Ett förhör har hållits med rättsläkaren under sommaren 2018. Det har därefter hämtats in ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd. Syftet med det har varit att få ytterligare en rättsmedicinsk bedömning av om det finns ett orsakssamband mellan polisingripandet och mannens död.

Riksåklagarens prövning och utredningens resultat

Riksåklagaren har nu gått igenom allt utredningsmaterial och prövat om det finns något orsakssamband mellan polisingripandet och mannens död eller inte. Riksåklagaren har också, oavsett ett eventuellt orsakssamband, prövat om polisens ingripande och våldsanvändning varit tillåten.  

Utredningen har visat att mannen avlidit efter ett andnings- och hjärtstillestånd men det har inte gått att slå fast anledningen till att han drabbats av detta. Rättsläkaren har ansett att stilleståndet berott på att mannen andats in egna uppkastningar. Rättsliga rådet har däremot bedömt att mannen drabbats av stillestånd på grund av att han varit i ett tillstånd kallat exciterat delirium. Detta tillstånd karakteriseras av bland annat hyperaktivitet och utåtagerande med våldsamhet.

Det har inte heller gått att klarlägga varför mannen kräkts. Det kan ha berott på att han varit kraftigt fysiskt ansträngd. Utredningen har alltså inte visat att polisernas åtgärder har framkallat mannens kräkning.

Vidare har utredningen visat att hjärt- och lungräddning på mannen påbörjats med viss fördröjning, som inte berott på poliserna.

Riksåklagaren har därför gjort bedömningen att det inte kan påvisas något orsakssamband mellan polisingripandet och mannens död.

Inte heller har poliserna enligt riksåklagaren brustit i en allmän skyldighet som gäller för polismän att hjälpa den som drabbas av ett akut sjukdomstillstånd. Mannens hälsotillstånd har försämrats mycket hastigt alldeles i slutet av ingripandet och poliserna har då påkallat läkarvård.

Riksåklagaren har vidare ansett att ingripandet som sådant varit tillåtet och bedömt att polisernas våldsanvändning inte i någon del varit otillåten.

Förundersökningen har därför lagts ner i sin helhet.

Läs hela beslutet här

Kontakt

Biträdande tillsynschef Susanne Kaevergaard, 010-562 63 35