Kommentar med anledning av artikel i Dagens Nyheter

Publicerad: 2019-11-05 19:27:27

Riksåklagare Petra Lundh kommenterar Dagens Nyheters publicering 2019-11-05 om chefsrekryteringar i Åklagarmyndigheten och tillsättningen av en chefsadministratör på huvudkontoret.

 – Dagens Nyheter har ställt en rad frågor till Åklagarmyndigheten om våra rutiner kring rekrytering och chefsrekrytering. Vi har svarat ärligt på alla frågor och har inget att dölja. Som statlig myndighet måste vi i våra rekryteringar alltid utgå från förtjänst och skicklighet och det är endast detta som kan ligga till grund för bedömningarna. Rekryteringen av en chefsadministratör på huvudkontoret har skötts enligt myndighetens gängse rutiner. Ställningstagandet kring behovet att inrätta tjänsten har skett efter diskussion med avdelningschefer och klartecken från förra vice riksåklagaren. Vi har svarat DN att tjänsten tillsattes efter en lång tids behov av ledning av gruppen. Arbetsbelastningen var också hög, vilket resulterade i vissa arbetsmiljörisker, säger Petra Lundh. 

– Vi har nu fattat beslut om ett tilläggsuppdrag inom ramen för ett pågående projekt som handlar om översyn av chefsrekrytering, chefsutbildning och chefsutveckling. Tilläggsuppdraget innebär en översyn av framförallt dokumentation och diarieföring i samtliga anställningsprocesser i Åklagarmyndigheten, säger riksåklagare Petra Lundh.

Länk till tilläggsuppdraget

Den som sökt en statlig tjänst men inte fått den har möjlighet att överklaga tillsättningsbeslutet till Statens överklagandenämnd. Ingen av de tillsättningar som DN tagit upp har överklagats.

 

Presstjänsten

010-562 50 20