Aktuella pressmeddelanden

Oktober

 • Dom har meddelats i mål om polisskott i Stockholm

  Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i det ärende där en 20-årig man sköts till döds i Stockholms innerstad i augusti 2018. Tingsrätten frikänner de tre som åtalats för brott. Chefsåklagare Martin Tidén lämnar följande kommentar till domen.

  Läs mer

  Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i det ärende där en 20-årig man sköts till döds i Stockholms innerstad i augusti 2018. Tingsrätten frikänner de tre som åtalats för brott. Chefsåklagare Martin Tidén lämnar följande kommentar till domen.

  - Domen är omfattande och det kommer att ta tid att läsa och analysera alla delar. Efter att jag har gjort det tar jag ställning till om jag väljer att överklaga eller inte, säger chefsåklagare Martin Tidén. Målnummer i Stockholm tingsrätt: B 10655-18. Tingsrättens pressmeddelande om domen  Kontakt Martin Tidén har inte möjlighet att vara tillgänglig för media för att kommentera domen ytterligare.     Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett jaktbrott där en varg har skjutits ska bedömas som grovt trots att brottet begåtts av oaktsamhet.

  En man åtalades för jaktbrott, grovt brott, för att han av oaktsamhet skjutit en varg, som är ett fredat vilt. Det gjordes gällande att brottet skulle bedömas som grovt eftersom varg är ett hotat, sällsynt och särskilt skyddsvärt vilt. Den tilltalade trodde att det var en räv han sköt. Enligt åklagaren hade den tilltalade varit grovt oaktsam då han inte förvissat sig om vilken art han iakttagit innan han avlossade det dödande skottet. Straffskalan för jaktbrott av normalgraden är böter eller fängelse i ett år. För det grova jaktbrottet är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas, bland annat om brottet avsåg ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt. Såväl tingsrätten som hovrätten dömde den tilltalade för jaktbrott av normalgraden och bestämde påföljden till villkorlig dom och dagsböter. Enligt hovrätten ska försiktighet iakttas vid bedömningen av om ett oaktsamt jaktbrott ska bedömas som grovt. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska döma den tilltalade för jaktbrott, grovt brott, och bestämma påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Den fråga i målet som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är om ett jaktbrott som innebär att en varg skjutits ska bedömas som grovt brott, trots att det begåtts av oaktsamhet och inte uppsåtligen. Uppsåtliga jaktbrott avseende varg bedöms i regel som grovt brott. Varg är ett hotat, sällsynt och särskilt skyddsvärt djur och skäl finns därför att bedöma också oaktsamt dödande av varg som grovt brott. Högsta domstolen har hittills inte prövat något liknande mål. Riksåklagaren menar att en prövning av överklagandet skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen. Kontakt Byråchef Hedvig Trost, 010-562 50 26 Överklagandet              

  Läs mer
 • I dag åtalas femton personer vid Göteborgs tingsrätt, misstänkta för synnerligen grova narkotikasmugglingar och synnerliga grova narkotikabrott. De misstänks för att ha ingått i en organiserad och storskalig verksamhet och med en gemensam brottsplan ha smugglat stora mängder narkotika från Nederländerna till Skandinavien.

  Smugglingen har skett oerhört frekvent och organiserat och beräknas ha pågått under en längre tid. – Det har varit fråga om en organiserad verksamhet med syfte att smuggla heroin och kokain från Nederländerna till Skandinavien. Enligt åtalet beräknas de ha hanterat över 132 kilo heroin och kokain till ett sammanlagt gatupris om 112 miljoner kronor. Smugglingen till Sverige har främst skett via Danmark och här har narkotikan distribuerats i Stockholm och Göteborg, säger kammaråklagare Anna Svedin. Den organiserade verksamheten har anskaffat narkotikan från Nederländerna, förpackat den i kapslar, samlat in telefonnummer från mottagare i Sverige, Danmark och Norge och märkt kapslarna med olika beteckningar. Narkotikan har därefter smugglats in i bil från Nederländerna till Danmark. Arbetsmönstret ändrades senare till omdirigering av transportens rutt. Det var genom en internationell samverkan med ett flertal länder i Europa, bland annat Polismyndigheten i Nederländerna som Tullverket kom ärendet på spåret. Ärendet är det största som Tullverket har utrett, rör många individer och omfattar en förundersökning på cirka 14 000 sidor. I ärendet är 15 personer häktade, varav två är överlämnade från Nederländerna och Norge. Ytterligare två personer är häktade i sin utevaro och begärda överlämnade från Nederländerna. De åtalade är i åldrarna från 26 år till 51 år och två av dem är kvinnor. – Genom vårt arbete har vi allvarligt stört ett Västafrikanskt nätverk. Det handlar om stora mängder heroin och kokain och vi har gripit alltifrån leverantörer i Nederländerna till grossister, kurirer och köpare, säger Tony Magnusson, chef Tullverkets brottsbekämpning i västra Sverige. Rättegången kommer att inledas den 9 oktober. Synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott är brott som kan ge från 6 år och allra längst 10 år i fängelse. För mer information kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771-450 590 Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >