Lägesrapport om ärende med syntetiska luftstrupar

Publicerad: 2019-10-22 13:00:00

Överåklagare Mikael Björk lämnar en kort lägesrapport om förundersökningen om två numera avlidna patienter som fått syntetiska luftstrupar inopererade.

Överåklagare Mikael Björk beslutade den 11 december 2018 att återuppta en nedlagd förundersökning mot en kirurg som tidigare var anställd vid Karolinska universitetssjukhuset. Misstankarna avsåg vållande till kroppsskada, grovt brott. Förundersökningen pågår fortfarande och har tagit längre tid än förutsett.

Under den återupptagna förundersökningen har utredningsåtgärder vidtagits både i Sverige och utomlands. Ett 20-tal förhör har genomförts och ytterligare förhör med bland andra den misstänkta kirurgen ska genomföras.

– Förundersökningsmaterialet är mycket omfattande. Den så kallade slutdelgivningen av kirurgen och hans offentliga försvarare kommer att ta lång tid i anspråk. Slutdelgivningen har därför redan påbörjats trots att samtliga utredningsåtgärder ännu inte har vidtagits. Det är i nuläget för tidigt att ta ställning till när ett eventuellt beslut i åtalsfrågan kan komma att fattas, eftersom det är beroende av resultatet av de återstående utredningsåtgärderna. Målet är att ett beslut ska kunna fattas under första kvartalet nästa år, säger överåklagare Mikael Björk.

Överåklagare Mikael Björk är inte tillgänglig för media. När ny information finns att lämna kommer det att göras via pressmeddelande.

Fakta: Slutdelgivning


Presstjänsten
010-562 50 20