Åklagarmyndigheten förbereder sig inför brexit

Publicerad: 2019-09-27 11:21:29

Som ett led i förberedelserna inför en eventuell avtalslös brexit har Åklagarmyndigheten tagit fram en checklista för hur åklagare ska hantera ärenden med Storbritannien om internationellt rättsligt samarbete.

Inom EU-samarbetet finns en rad rättsliga instrument som syftar till att underlätta och påskynda det internationella samarbetet för att bekämpa brottslighet. Det handlar bland annat om överlämnande av misstänkta personer till andra EU-länder och avtal om rättslig hjälp mellan stater. Skulle Storbritannien lämna EU utan avtal gäller inte längre dessa överenskommelser, utan Sverige måste förhålla sig till Storbritannien som till länder utanför EU, så kallade tredje länder.

För att underlätta åklagarnas handläggning har Åklagarmyndigheten tagit fram en checklista om vilka rättsliga instrument som kan användas istället för EU-instrumenten och hur man praktiskt bör gå till väga. Checklistan omfattar både om pågående och nya ärenden.

– Det finns inte särskilt många öppna ärenden som innehåller rättsligt samarbete med Storbritannien, men det är viktigt att det blir rätt så att man inte av misstag vidtar åtgärder som saknar stöd i lag, säger Per Hedvall som är byråchef på Åklagarmyndighetens enhet för internationellt rättsligt samarbete.

Det här innebär Internationellt rättsligt samarbete

Kontakt

Byråchef Per Hedvall är tillgänglig för media i dag fredag kl. 13-14.30, 010-562 55 51.

 

 

Presstjänsten
010-562 50 20