Aktuella pressmeddelanden

December

 • Ytterligare en man har varit frihetsberövad en kortare tid. Två personer är fortfarande anhållna i ärendet.

  I går måndag anhölls tre personer misstänkta för försök till mord i Ånge. Under eftermiddagen bedrevs ett intensivt utredningsarbete och en fjärde man i 20-årsåldern frihetsberövades. Den sistnämnda mannen och en av de tidigare anhållna personerna försattes senare på fri fot. Brottsmisstankarna kvarstår fortfarande för samtliga. Utredningsarbetet fortsätter i dag med bland annat ytterligare förhör. Kammaråklagare Jens Göransson är upptagen i tingsrätten under dagen men kommer finnas tillgänglig per telefon kl. 15–15.30 i eftermiddag för eventuella kommentarer. Målnummer hos Sundsvalls tingsrätt: B 3155-20. Tidigare pressmeddelande i ärendet.   Kontakt Kammaråklagare Jens Göransson, 010-562 64 21, kl. 15–15.30 i dag tisdag den 29 december.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre män i tjugoårsåldern har anhållits misstänkta för försök till mord i Ånge den 27 december 2020.

  Utredningen är fortfarande i ett tidigt och känsligt läge varför inga närmare uppgifter ännu kommer att lämnas. – Det rör sig om en isolerad händelse och det finns ingen fara för allmänheten, säger kammaråklagare Jens Göransson som leder förundersökningen. Målnummer hos Sundsvalls tingsrätt: B 3155-20.   Kontakt Åklagaren är inte tillgänglig för några ytterligare kommentarer än. När mer information finns att lämna kommer det göras via ett nytt pressmeddelande.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Särskilda åklagarkammaren har inlett en förundersökning om misstänkt tjänstefel efter ett polisingripande i Sala natten till lördagen. Det finns ingen misstänkt i utredningen.

  I samband med att polisen vid ingripande använt så kallad verkanseld startas alltid en förundersökning för att göra möjligt för åklagare att ge direktiv om utredningsåtgärder för att utreda vad som hänt.  I nuläget kan ingen ytterligare information lämnas om händelsen.  Fakta: Särskilda åklagarkammaren Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Stockholms tingsrätt har beslutat att häkta en kvinna som återvänt från IS-kontrollerat område, misstänkt för äktenskapstvång. Kvinnan kom till Sverige måndag den 14 december och anhölls vid ankomst.

  Misstanken är sannolika skäl, den högre misstankegraden. – Utredningen fortsätter nu med olika utredningsåtgärder, bland annat förhör, säger kammaråklagare Reena Devgun vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Åtalsfristen är satt till den 30 december. Åklagaren kan inte lämna mer information för närvarande och är inte tillgänglig för media. Tingsrättens målnummer: B 20218-20. Tidigare pressmeddelande, 2020-12-17 Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Beslut i uppmärksammat sexualbrottsärende

  Åklagaren har i dag den 18 december utfärdat ett strafföreläggande till en man för ett fall av köp av sexuell tjänst som ägde rum den 14 maj i centrala Stockholm. Samtidigt har åklagaren lagt ned förundersökningen om oaktsam våldtäkt vid samma tillfälle.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag den 18 december utfärdat ett strafföreläggande till en man för ett fall av köp av sexuell tjänst som ägde rum den 14 maj i centrala Stockholm. Samtidigt har åklagaren lagt ned förundersökningen om oaktsam våldtäkt vid samma tillfälle.

  Skälet till att förundersökningen om oaktsam våldtäkt lagts ned är att varken åklagaren eller kvinnans målsägandebiträde har kunnat nå kvinnan för att få hennes berättelse i den delen. Mannen har inte varit delgiven misstanke om oaktsam våldtäkt. – Vi saknar kvinnans berättelse och uppgifter från tillfället som behövs för att jag objektivt ska kunna utreda om något har skett mot hennes vilja. Vi har utan framgång försökt komma i kontakt med kvinnan, bl.a. via myndigheter i Rumänien, säger Paulina Brandberg som varit förundersökningsledare i ärendet. Mannen har erkänt sexköpet och får ett strafföreläggande utfärdat. Det innebär att mannen ska betala dagsböter. – Jag har begärt in kompletterande uppgifter om mannens ekonomi och har utgått från de inkomster han har i dag när jag har fastställt storleken på dagsboten. Mannen ska betala 15 500 kronor, säger Paulina Brandberg. Det här är strafföreläggande Det här är oaktsam våldtäkt Allmänna handlingar i ärendet kan begäras ut på sedvanligt sätt genom registrator på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, kontakt. Åklagarmyndighetens ärende: AM-72125-20.   Kontakt Kammaråklagare Paulina Brandberg är tillgänglig för media i dag fredag kl. 10.15–12 och 13–14, 010-562 62 26.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En kvinna som återvänt från IS-kontrollerat område har begärts häktad misstänkt för äktenskapstvång. Kvinnan kom till Sverige i måndags och anhölls vid ankomst.

  – Det finns utredningsåtgärder som ska genomföras den närmaste tiden. Jag har begärt henne häktad för att jag bedömer att hon kan komma att påverka utredningen i den här delen, säger kammaråklagare Reena Devgun som leder förundersökningen. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 20218-20 Det är tingsrätten som sätter ut tid för förhandling. Än finns ingen tidpunkt beslutad. Åklagaren har ingen mer information att lämna i nuläget och kommer inte att vara tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen. Hon kommer att lämna en skriftlig kommentar efter avslutad förhandling.   Om äktenskapstvång Äktenskapstvång innebär att en person förmår en annan person att ingå äktenskap mot sin vilja om det sker genom olaga tvång, till exempel genom våld eller hot. Det är också brottsligt att förmå en annan person att ingå äktenskap om den utnyttjade är i beroendeställning, har en intellektuell funktionsnedsättning eller är sjuk. En beroendeställning kan exempelvis vara ett barn som är beroende av sin vårdnadshavare. Även äktenskapsliknande förbindelse, som i praktiken kan upplevas som lika bindande som ett rättsligt äktenskap, ingår i brottsrubriceringen. Den som döms för äktenskapstvång kan dömas till fängelse i högst fyra år. Det krävs orsakssamband mellan tvånget respektive utnyttjandet och äktenskapet.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fredag den 18 december kl. 11 meddelar Hovrätten för Västra Sverige dom i ett mål där 14 personer är åtalade för hets mot folkgrupp. Demonstrationerna då brottsmisstankarna uppstod hölls den 30 september 2017 i Göteborg. Åklagarna är tillgängliga på telefon på fredag eftermiddag när dom meddelats.

  Tingsrätten ogillade åtalet om hets mot folkgrupp i sin helhet men dömde fem personer för våldsamt upplopp. Åklagaren överklagade delen om hets mot folkgrupp och fem av de åtalade som dömdes för våldsamt upplopp överklagade också. Målnummer i Hovrätten för Västra Sverige: B 5303-19 Kontakt Åklagarna är tillgängliga fredag 18 december kl. 13-14. Kammaråklagare Jonas Martinsson 010-562 70 59 Kammaråklagare Viktor Törneke 010-562 54 89     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i hovrätten i mål om grova bedrägerier och penningtvätt

  På torsdag den 17 december kl. 14 meddelar Svea hovrätt dom i ett mål, kallat Casinomålet, om omfattande grova bedrägerier och grov penningtvätt. 75 personer som dömdes i Uppsala tingsrätt överklagade domen till hovrätten. Åklagaren är tillgänglig för media på torsdag eftermiddag.

  Läs mer

  På torsdag den 17 december kl. 14 meddelar Svea hovrätt dom i ett mål, kallat Casinomålet, om omfattande grova bedrägerier och grov penningtvätt. 75 personer som dömdes i Uppsala tingsrätt överklagade domen till hovrätten. Åklagaren är tillgänglig för media på torsdag eftermiddag.

  Uppsala tingsrätt dömde i januari i år 108 av 119 åtalade. Målet handlar om så kallat Friendly Frauds där personer har förmåtts att lämna ut sina bankuppgifter så att andra har kunnat ta lån i deras namn hos flertalet låneinstitut. Därefter har polisanmälan gjorts om att låntagaren blivit ID-kapad. Brottspengarna har förts vidare och har bland annat tagits ut på kasinon i Monaco och Cannes och i form av kontantuttag av ungdomar. Förhandlingarna i hovrätten avslutades i september. Målnummer i Svea hovrätt: B 1187-20. Kontakt Kammaråklagare Thomas Bälter är tillgänglig på telefon för media på torsdag den 17 december kl. 15-16, 010-562 54 50.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren överklagar en våldtäktsdom

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva var gränsen går för när ett agerande ska betraktas som uppsåtligt respektive grovt oaktsamt när brottsoffret inte deltar frivilligt i en sexuell handling.

  Läs mer

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva var gränsen går för när ett agerande ska betraktas som uppsåtligt respektive grovt oaktsamt när brottsoffret inte deltar frivilligt i en sexuell handling.

  En man utförde sådana sexuella handlingar som enligt lagen är jämförbara med samlag mot en kvinna som enligt åtalet sov när händelsen inträffade. Mannen åtalades för våldtäkt och i andra hand för oaktsam våldtäkt. Han dömdes för våldtäkt i tingsrätten men friades helt i hovrätten. Enligt tingsrätten var det utrett att kvinnan inte deltog frivilligt eftersom hon sov och att mannen haft så kallat likgiltighetsuppsåt när det gällde den omständigheten. Hovrätten menade däremot att det inte var visat att mannen insåg att kvinnan sov eller annars inte samtyckte till hans handlande. Inte heller kunde det enligt hovrätten anses utrett att han insåg eller misstänkte att det fanns en risk att hon sov eller annars inte samtyckte. Omständigheterna var inte heller sådana att han borde ha anat att det kunde vara så. Han kunde därför inte dömas för vare sig våldtäkt eller oaktsam våldtäkt. Riksåklagaren har överklagat den friande hovrättsdomen och vill att HD ska klargöra den närmare gränsen för vad som ska anses som uppsåtligt respektive grovt oaktsamt när det gäller att en person inte deltar frivilligt i en sexuell handling. Det finns ett behov av vägledning i frågan, eftersom det rör sig om ny lagstiftning och det finns skillnader i hur olika domstolar har dömt, anser riksåklagaren. Det finns enligt riksåklagaren också ett behov av vägledning från HD om vilken påföljd som bör dömas ut. Fakta oaktsam våldtäkt Begreppet oaktsam våldtäkt infördes den 1 juli 2018. Det innebär att man kan dömas för våldtäkt om man varit grovt oaktsam i frågan om den andra deltar frivilligt eller inte.   Överklagandet    Kontakt Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som suttit anhållen misstänkt för mord har nu begärts häktad av åklagare.

  Kammaråklagare Maja Källén har begärt mannen häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Häktningsförhandling är utsatt till 15.15 i dag fredag. Målnummer vid Lunds tingsrätt: B 6630-20.   Kontakt Åklagaren är tillgänglig på telefon i cirka 30 minuter efter avslutad förhandling, 010-562 61 43.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >