Beslut i förundersökningen om mordet på Sveriges statsminister Olof Palme

Publicerad: 2020-06-10 11:03:52

Chefsåklagare Krister Petersson har i dag onsdag den 10 juni beslutat att lägga ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme den 28 februari 1986 med motiveringen ”misstänkt avliden”.

Chefsåklagare Krister Petersson meddelade sitt beslut under en digital pressträff tillsammans med Polismyndigheten på onsdagsförmiddagen. Enligt Petersson misstänks dådet ha utförts av en ensam gärningsman, Stig Engström.

- Eftersom den personen är död, kan jag inte väcka åtal mot honom, utan har beslutat att lägga ner förundersökningen. Enligt min mening går det inte att komma runt Stig Engström som misstänkt gärningsman. Min bedömning är att det efter drygt 34 år är svårt att tro att vidare utredning skulle ge någonting ytterligare, jag anser att vi kommit så långt man kan begära, säger chefsåklagare Krister Petersson.

I utredningen har vittnes- och målsägandeförhör analyserats. Man har också i stor utsträckning varit utlämnade åt det polisiära spaningsarbetet som vidtogs närmare brottstidpunkten. Detta har den nuvarande Palmeutredningen inte kunnat göra om.

- Det handlar bland annat om Stig Engströms signalement som stämmer väl överens med flera av vittnenas uppgifter. Hans egna uppgifter om vad han gjorde under den aktuella tiden stämmer inte med vad andra har sagt. Uppgifterna talar starkt för att han befunnit sig på platsen, men i en helt annan roll än vad han velat få det att se ut som. Sammantaget finns en rad omständigheter som talar för Engström. Hade den nuvarande Palmegruppen varit med för 34 år sedan hade Stig Engström blivit frihetsberövad om han inte kunnat lämna tillfredsställande förklaringar. Min bedömning är att det skulle ha räckt för att få honom häktad, säger chefsåklagare Krister Petersson.

- Vi hade haft en rimlig chans att säkra mordvapnet och andra omständigheter samt att i grunden utreda om han medverkat i en konspiration. Nu går inte detta, avslutar Krister Petersson.

Spaningsledare Hans Melander, som också deltog på pressträffen, säger att Palmeutredningen är en av världens största utredningar.

- Det är Sveriges i särklass största brottsutredning och jämförs ibland med mordet på JFK och Lockerbieattentatet. Den har pågått sedan 1986 och innehåller 22 430 olika uppslag. 90 000 personer ingår i förundersökningen och cirka 40 000 är omnämnda. Drygt 10 000 personer är hörda, många av dem flera gånger. Drygt 4 000 fordon ingår. Och 134 personer har erkänt mordet, varav 29 direkt till polisen, säger spaningsledare Hans Melander.

Åklagare och polis är endast tillgängliga för intervjuer för dem som har föranmält detta i tidigare skede.

Beslutet

Foto på Krister Petersson

 

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20