Aktuella pressmeddelanden

November

 • Förlängd åtalstid begärd för flera våldtäkter i södra Stockholm - rättelse

  Åklagare har i dag begärt en person omhäktad vid Södertörn tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för ett fall av grov våldtäkt, sju våldtäkter och två fall av sexuella övergrepp på Södermalm och i Söderort i Stockholm. Mannen är sedan den 12 november tidigare häktad på sannolika skäl misstänkt för tre ytterligare våldtäkter. Åklagare och polis söker fler målsägande.

  Läs mer

  Åklagare har i dag begärt en person omhäktad vid Södertörn tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för ett fall av grov våldtäkt, sju våldtäkter och två fall av sexuella övergrepp på Södermalm och i Söderort i Stockholm. Mannen är sedan den 12 november tidigare häktad på sannolika skäl misstänkt för tre ytterligare våldtäkter. Åklagare och polis söker fler målsägande.

  – Mannen misstänks för att ha utsatt ett antal kvinnor för våldtäkter och sexuella övergrepp. Vissa av övergreppen har filmats och vi vet inte identiteten på de kvinnor som syns på filmerna. Vid vissa tillfällen tycks kvinnorna ha sovit eller varit medvetslösa. Vi är nu angelägna att komma i kontakt med de kvinnor som har utsatts samt andra som kan ha uppgifter att lämna i ärendet. Brotten har bland annat ägt rum i mannens bostad på Nytorget, Södermalm i Stockholm under 2018–2020, säger kammaråklagare Helena Nordstrand vid Söderorts åklagarkammare. De personer som har uppgifter att lämna i ärendet kan höra av sig till Polismyndighetens kontaktcenter: 114 14. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 7816–20.   Kontakt Kammaråklagare Helena Nordstrand är tillgänglig efter häktningsförhandlingen i morgon fredag den 27 november kl. 12.30-13 på 010-562 59 94. I en tidigare version av pressmeddelandet angavs fel telefonnummer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förlängd åtalstid begärd för flera våldtäkter i södra Stockholm

  Åklagare har i dag begärt en person omhäktad vid Södertörns tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för ett fall av grov våldtäkt, sju våldtäkter och två fall av sexuella övergrepp på Södermalm och i Söderort i Stockholm. Mannen är sedan den 12 november tidigare häktad på sannolika skäl misstänkt för tre ytterligare våldtäkter. Åklagare och polis söker fler målsägande.

  Läs mer

  Åklagare har i dag begärt en person omhäktad vid Södertörns tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för ett fall av grov våldtäkt, sju våldtäkter och två fall av sexuella övergrepp på Södermalm och i Söderort i Stockholm. Mannen är sedan den 12 november tidigare häktad på sannolika skäl misstänkt för tre ytterligare våldtäkter. Åklagare och polis söker fler målsägande.

  – Mannen misstänks för att ha utsatt ett antal kvinnor för våldtäkter och sexuella övergrepp. Vissa av övergreppen har filmats och vi vet inte identiteten på de kvinnor som syns på filmerna. Vid vissa tillfällen tycks kvinnorna ha sovit eller varit medvetslösa. Vi är nu angelägna att komma i kontakt med de kvinnor som har utsatts samt andra som kan ha uppgifter att lämna i ärendet. Brotten har bland annat ägt rum i mannens bostad på Nytorget, Södermalm i Stockholm under 2018–2020, säger kammaråklagare Helena Nordstrand vid Söderorts åklagarkammare.  De personer som har uppgifter att lämna i ärendet kan höra av sig till Polisens kontaktcenter, tel: 114 14. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 7816-20 Kontakt Kammaråklagare Helena Nordstrand är tillgänglig efter häktningsförhandlingen på fredag den 27 november kl.12.30-13 på telefon 010 562 59 64.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för inblandning i sprängningar i nordvästra Stockholm

  Åklagaren har i dag åtalat en 22-årig man för två fall av anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Ytterligare en person är åtalad misstänkt för försök till grov utpressning. Sprängningarna ägde rum i Kista och Husby i januari i år. Bakgrunden är grova utpressningsförsök riktade mot personer med kopplingar till adresserna. Åklagaren och polisens utredningsledare är tillgängliga för media i dag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag åtalat en 22-årig man för två fall av anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Ytterligare en person är åtalad misstänkt för försök till grov utpressning. Sprängningarna ägde rum i Kista och Husby i januari i år. Bakgrunden är grova utpressningsförsök riktade mot personer med kopplingar till adresserna. Åklagaren och polisens utredningsledare är tillgängliga för media i dag.

  Natten till den 21 januari 2020 ägde två sprängningar rum i två flerbostadshus i Kista och Husby. Explosionerna skedde med bara några minuters mellanrum och orsakade vissa personskador och omfattande materiella skador på fastigheterna. Båda personerna som nu åtalas misstänks för försök till grov utpressning. Den huvudmisstänkta 22-åringen är dessutom åtalad för två fall av anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Åklagaren menar att han har förmått andra att utföra sprängningarna. Han är sedan i maj häktad i Sverige. Den andra personen är inte frihetsberövad. – Det här åtalet är resultatet av en omfattande polisutredning där olika delar av polisen varit inblandade. En utredningsgrupp ledd av Polisområde nord bestående av personal från polisområdet och Nationella operativa avdelningen har med bistånd av olika kompetenser inom många olika delar av Polismyndigheten arbetat systematiskt med utredningen under en längre period. Man behöver ge en sådan här utredning en väl tilltagen resurs för att få ett uppklarande, säger förundersökningsledare Carl Mellberg, som är kammaråklagare. – Direkt i samband med brottet fattades ett beslut om att händelsen skulle utredas inom ramen för en regional särskild händelse. Mycket resurser har lagts på spaning, internetinhämtning, telefonanalys, finansiell utredning och utredningsåtgärder utomlands i flera länder genom rättshjälp, säger Jacob Påhlman, utredningsledare på grova brott i polisområde Stockholm nord. De som befann sig i de direkt drabbade lägenheterna utgörs av sju personer, varav två barn. Utöver dem finns ett 90-tal boenden som drabbats. – Det här är brott som har drabbat en omfattande krets av människor och skapat ett stort materiellt och psykiskt lidande för många människor. De här brotten är omöjliga att värja sig emot. Många har vaknat av explosionerna som kom från ingenstans mitt i natten. Två explosioner så nära varandra har orsakat trauman hos många av de drabbade, säger kammaråklagare Carl Mellberg. Målnummer i Solna tingsrätt: B 789-20.   Kontakt Kammaråklagare Carl Mellberg är tillgänglig i dag kl. 13-14 på 010-562 54 05. Kontakta Region Stockholms mediecenter för intervjuer med polisen, 010 - 56 405 55.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har på eftermiddagen, tisdag 24 november hävt anhållandet mot den person som tidigare misstänkts för människorov.

  – Brottsmisstanken om människorov är nedlagd, en förundersökning om misshandel pågår dock alltjämt, säger vice chefsåklagare Anna Jakobsson. Åklagaren kan inte lämna någon ytterligare information för tillfället. När mer information finns kommer det att publiceras i ett pressmeddelande. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 3387-20.  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre unga män åtalas för ett flertal bilbränder i Skövde i maj i år. Åklagarna är tillgängliga för media.

  I början av maj brann ett stort antal bilar på olika platser i Skövde. Nu åtalas tre unga män för bränderna. Alla tre personerna åtalas för grov mordbrand, grov skadegörelse och fyra fall av mordbrand. Två av dem åtalas dessutom för ytterligare två fall av grov skadegörelse samt mordbrand och försök till mordbrand.   Målnummer i Skaraborgs tingsrätt: B 2129–20.   Kontakt Kammaråklagare Berit Andreasson, 010-562 52 40 och vice chefsåklagare Jenny Karlsson, 010-562 72 09, är tillgängliga för media i dag kl. 14-15.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag tisdag har ett myndighetsgemensamt tillslag gjorts mot grov organiserad brottslighet på ett antal platser i Malmö. Tillslagen har bland annat skett mot flera växlingskontor.

  - Vi har i dag efter lång tids utredning frihetsberövat personer som var i blickfånget för den här insatsen. Vi menar att växlingskontoren har varit en viktig beståndsdel för den grova organiserade brottsligheten i regionen. Det är därför tillfredsställande att vi har kunnat genomföra det här tillslaget i samverkan med olika myndigheter. De misstänkta brotten handlar om synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott, säger kammaråklagare Ulla Karlbrink vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren lämnar en kort information med anledning av att en person i natt anhållits misstänkt för människorov.

  - Det finns ingen person som i nuläget är bortförd mot sin vilja och omständigheterna kring bortförandet är relativt oklara. Det kan därför komma att bli fråga om en omrubricering av brottsmisstanken. Den fortsatta utredningen kommer förhoppningsvis att klargöra vad det är som har hänt, men det är för tidigt att ha en uppfattning om, säger vice chefsåklagare Anna Jakobsson. Åklagaren kan inte lämna någon ytterligare information för tillfället. När mer information finns kommer det att publiceras i ett pressmeddelande. Målnummer i Norrköpings tingsrätt:B 3387-20.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Estoniaanmälan mottagen

  Åklagare vid Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet har fått begäran om överprövning i Estoniaärendet. Hon ska nu börja sätta sig in i ärendet och har därför ingen information att lämna för närvarande.

  Läs mer

  Åklagare vid Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet har fått begäran om överprövning i Estoniaärendet. Hon ska nu börja sätta sig in i ärendet och har därför ingen information att lämna för närvarande.

  En begäran har kommit in till Åklagarmyndigheten om att förundersökningen från 1990-talet om Estonias förlisning ska återupptas pga. att det kommit fram nya omständigheter. - Jag har fått ärendet och ska nu sätta mig in i det. I den begäran som kommit in hänvisar man till uppgifter i den tv-dokumentär som nyligen visats. Jag kommer därför att ta del av dokumentären. Vad som i övrigt behöver göras innan jag beslutar om jag ska återuppta förundersökningen eller inte kan jag i dagsläget inte svara på, säger kammaråklagare Karolina Wieslander. När ny information finns om ärendet kommer det att publiceras i ett nytt pressmeddelande. Bakgrund Under 1990-talet bedrevs en förundersökning, brottsutredning, om ärendet. Den lades ned av åklagare 1997. Beslutet att lägga ned förundersökningen begärdes överprövat till en överåklagare och slutligen till riksåklagaren som 1999 beslutade att inte återuppta förundersökningen eftersom de brott som förundersökningen omfattade var preskriberade. Riksåklagarens beslut begärdes i sin tur omprövat, men riksåklagaren beslutade 2000 att inte ändra sitt tidigare beslut.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökningen om misstanke om mord vid Sturkö utanför Karlskrona har lagts ner. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Ett par i 80-årsåldern försvann i slutet av augusti i Karlskrona och hittades sedan döda i sin bil i vattnet vid Sturkö utanför Karlskrona. Förundersökningen har nu lagts ner av vice chefsåklagare Marie Lindström. - Ett stort antal utredningsåtgärder har vidtagits i ärendet. Polisen har hållit en mängd förhör, det har genomförts tekniska och rättsmedicinska undersökningar med mera. - På det utredningsmaterial som finns går det inte att bevisa att den som har varit misstänkt har gjort sig skyldig till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. - Det saknas ögonvittnen till händelsen. De två viktigaste personerna som vi hade velat förhöra är avlidna och det går därför inte att visa vad som har föranlett händelsen. Därmed går det inte att bevisa att den som har varit misstänkt har gjort sig skyldig till brott. Eftersom förundersökningen har lagts ner så består förundersökningssekretessen. Det innebär att åklagaren är förhindrad att lämna mer information i ärendet. Beslutets ärendenummer: AM-120376-20.   Kontakt Vice chefsåklagare Marie Lindström är tillgänglig för media per telefon i dag kl. 11-12, 010-562 61 24   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den person i Malmö som tidigare i veckan anhölls misstänkt för två fall av grovt vapenbrott har släppts och åklagaren har hävt anhållandet.

  Anhållandet hävdes 11.40. Misstankarna om brott kvarstår dock och förundersökningen fortsätter. Det finns i nuläget ingen mer information att ge i ärendet. När mer information finns att lämna så kommer det att ske genom ett pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >