Aktuella pressmeddelanden

Oktober

 • Dom meddelas i koppleriärende i Stockholm

  Onsdag den 28 oktober kl. 11 meddelar Stockholms tingsrätt dom i målet där ett par är åtalade för grovt koppleri. Mannen är anställd som polis i Stockholm. Åklagarna är tillgängliga för media efter att dom meddelats.

  Läs mer

  Onsdag den 28 oktober kl. 11 meddelar Stockholms tingsrätt dom i målet där ett par är åtalade för grovt koppleri. Mannen är anställd som polis i Stockholm. Åklagarna är tillgängliga för media efter att dom meddelats.

  Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 7869-20, avdelning 1 Åklagarmyndighetens pressmeddelande vid åtal Kontakt Chefsåklagare Per Nichols och kammaråklagare Eva Wintzell är tillgängliga för media på telefon den 28 oktober kl. 12.30-13.30. Per Nichols 010-562 57 10 Eva Wintzell 010-562 54 60         Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre personer åtalade för mord i Kiruna

  En pappa och två söner, 15 och 17 år gamla, har i dag åtalats för mord på en 20-årig man i Kiruna den 15 juli i år. Enligt åklagaren har brottet ett hedersmotiv. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  En pappa och två söner, 15 och 17 år gamla, har i dag åtalats för mord på en 20-årig man i Kiruna den 15 juli i år. Enligt åklagaren har brottet ett hedersmotiv. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Utredningen visar att 20-åringen jagades in på en buss i centrala Kiruna, där han misshandlades och knivhöggs med ett stort antal knivhugg. Han fick så omfattande skador att han avled. – Jag menar att pappan och sönerna tillsammans och i samförstånd har dödat 20-åringen, på ett mycket grovt sätt i en offentlig miljö. Alla tre är inblandade och utredningen visar att två av dem har använt knivar medan den tredje har varit delaktig på annat sätt i planeringen och utförandet av gärningen, säger kammaråklagare Lindha Strömberg. Brottet bevittnades av personer i allmänheten vilket gjorde att två av gärningspersonerna kunde gripas på plats och den tredje greps en kort tid senare. Ett motiv för brottet har också varit att bevara familjens heder. – Pappan upplevde att 20-åringen hade haft en relation med pappans fru. Hedersmotivet är en försvårande omständighet, avslutar Lindha Strömberg. Målnummer i Gällivare tingsrätt: B 558-20 Kontakt Kammaråklagare Lindha Strömberg är tillgänglig för media i dag torsdag kl. 10.30-11.30 på telefon 010-562 65 44. Hon är också tillgänglig för fysiska intervjuer i eftermiddag. Tid för det bokas under telefontiden.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fler bidragsbrott utreds och lagförs

  Antalet anmälda brott mot välfärdssystemet ökar, men det gör även antalet brott som Polismyndigheten redovisar till åklagare och antalet ärenden som beslutas av åklagare.

  Läs mer

  Antalet anmälda brott mot välfärdssystemet ökar, men det gör även antalet brott som Polismyndigheten redovisar till åklagare och antalet ärenden som beslutas av åklagare.

  Under 2020 har Polismyndighetens genomsnittliga redovisning av bidragsbrott per månad till Åklagarmyndigheten nästan tredubblats (en ökning med 157 procent) jämfört med motsvarande period 2018. Åklagare har i sin tur beslutat i brottsmisstankar i motsvarande mån. De senaste åren visar brottsgruppen bidragsbrott en högre lagföringsandel än genomsnittet för samtliga brottstyper. I en redovisning som lämnats till regeringen i dag konstaterar myndigheterna att ökade resurser, ökad kompetens, ökad samverkan med de bidragsgivande myndigheterna och ökat fokus på brottsförebyggande åtgärder är faktorer som är avgörande för att framgångsrikt bekämpa bidragsbrottslighet. Inom Åklagarmyndigheten finns en särskild organisation för bidragsbrott med särskilt utpekade åklagare som samverkar internt och med bland annat polisen. Åklagare medverkar även ofta i de insatser som genomförs av Polismyndigheten på lokal och regional nivå. Det finns också en specialiståklagare med inriktning mot förmögenhetsbrott och en områdeschef med nationellt ansvar för bedrägerier och bidragsbrott. – Under senare år har vi kunnat se att välfärdssystemen utsätts för en alltmer omfattande och ofta organiserad brottslighet. En stark lagföringsförmåga i rättskedjan är viktig, men det måste kombineras med en ökad förmåga hos de utbetalande myndigheterna att förhindra att felaktiga bidrag alls betalas ut. Det är särskilt viktigt just nu, när stora statliga stödåtgärder sätts in för att minska effekterna av covid-19, säger områdeschef Eva Thunegard. Det utvecklingsarbete som pågår inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten kommer att fortsätta. Myndigheterna anser dock att fler åtgärder behövs, bland annat att frågan om ett administrativt sanktionssystem vid sidan av bidragsbrottslagen bör utredas vidare. Förbättrad hantering av bidragsbrott, slutredovisning (pdf) Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man i femtioårsåldern har gripits och anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord. Brottet skedde under tisdagen i Transtrand, Malung-Sälens kommun. Teknisk undersökning pågår och området är avspärrat.

  Senast på fredag kl. 12 ska åklagare fatta beslut om att lämna in häktningsframställan eller släppa den misstänkta på fri fot. Utredningen är i ett känsligt läge och åklagaren är inte tillgänglig för media. När ny information finns att lämna görs det via pressmeddelande.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Hovrätten för Västra Sverige meddelar på fredag den 23 oktober kl. 11 dom i målet där en 23-årig man är dömd för mord och brott mot griftefrid mot en 17-årig flicka. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats.

  Målnummer i hovrätten: B 4402-20. Pressmeddelande från Åklagarmyndigheten när Uddevalla tingsrätt meddelade dom Kontakt Kammaråklagare Jim Westerberg är tillgänglig på fredag 23 oktober kl. 11.15-12 på telefon 010-562 70 54.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag måndag den 19 oktober har kammaråklagare Cecilia Holmbom vid City åklagarkammare väckt åtal vid Stockholms tingsrätt mot en man för mord och försök till mord på två andra personer i Kungsträdgården den 3 juli 2020.

  – Efter en omfattande utredning har jag i dag väckt åtal mot en 19-årig man för bland annat mord och försök till mord på två andra personer den 3 juli i Kungsträdgården, säger kammaråklagare Cecilia Holmbom. – Den sammantagna bevisningen, som består av fynd från brottsplatsen i förening med olika utredningstekniska åtgärder genom bland annat inhämtning av övervakningsfilm, utlåtanden från Nationellt forensiskt centrum och förhör med vittnen, gör att jag nu väcker åtal i ärendet, avslutar Cecilia Holmbom. Det är Stockholms tingsrätt som beslutar om tidplan för huvudförhandling i målet. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 10702–20. Kontakt Kammaråklagare Cecilia Holmbom är tillgänglig för media på telefon 010-562 61 02 i dag måndag kl. 13-14. Nästa gång åklagaren är tillgänglig för media är efter att dom har meddelats. Datum och tid för det skickas ut i ett nytt pressmeddelande. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål där en man är åtalad för bl.a. mord i Härnösand

  I dag måndag kl. 11 meddelas dom i ett mål där en 23-årig man är åtalad misstänkt för mord, försök till mord, grovt olaga hot och våldtäkter. Brotten begicks i en lägenhet i Härnösand den 10 maj i år. Åklagaren är tillgänglig på telefon efter att dom meddelats.

  Läs mer

  I dag måndag kl. 11 meddelas dom i ett mål där en 23-årig man är åtalad misstänkt för mord, försök till mord, grovt olaga hot och våldtäkter. Brotten begicks i en lägenhet i Härnösand den 10 maj i år. Åklagaren är tillgänglig på telefon efter att dom meddelats.

  Målnummer i Ångermanlands tingsrätt: B 1105-20 Kontakt Kammaråklagare Stina Sjöqvist är tillgänglig för media i dag måndag kl. 11.15-12 på telefon 010-562 64 25.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag beslutat att häva häktningen på den man som sedan i augusti i år varit häktad på sannolika skäl misstänkt för mordet på Råslätt den 14 maj i år. Samtliga personer som varit misstänkta i ärendet har avförts från utredningen.

  – Vi har kommit till ett läge där vi inte ser att ytterligare utredningsåtgärder skulle kunna förändra bevisläget på ett avgörande sätt. På det material som finns kan vi inte förvänta oss en fällande dom och därmed häver jag häktningen, säger kammaråklagare Frida Noldin. Förundersökning pågår fortfarande men leds fortsättningsvis av polisen. Åklagaren kommer inte att kommentera ärendet ytterligare.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt för mord i Tollarp i Skåne

  I dag torsdag den 15 oktober har kammaråklagare Kristina Amilon väckt åtal mot en person misstänkt för mord på en kvinna i Tollarp i november 2019. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  Läs mer

  I dag torsdag den 15 oktober har kammaråklagare Kristina Amilon väckt åtal mot en person misstänkt för mord på en kvinna i Tollarp i november 2019. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  Åklagaren har i dag åtalat en 21-årig man boende i Tollarp för mord på en kvinna som hittades död i Vramsån i Tollarp den 3 december 2019. Mannen frihetsberövades en kort tid efter att kroppen anträffades. - Vi har arbetat mycket brett i utredningen, följt upp vartenda tips och alla trådar som har kommit in. Vi har mött ett stort samhällsengagemang från de boende i Tollarp, säger kammaråklagare Kristina Amilon, som har lett förundersökningen. - Den sammantagna bevisningen som består av fynd i förening med olika utredningstekniska åtgärder med bland annat mobiltömning, utlåtanden från Nationellt forensiskt centrum och förhör med anhöriga, vänner och vittnen gör att jag nu väcker åtal i ärendet, säger kammaråklagare Kristina Amilon vid Åklagarkammaren i Kristianstad. Målnummer vid Kristianstads tingsrätt: B-2795-19. Kontakt Kammaråklagare Kristina Amilon är tillgänglig för media på telefon 010 562 55 36 i dag kl. 13-14.30.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person som varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst har nu gripits.

  - Efter en längre tids intensivt arbete, i vilket vi har haft god hjälp av allmänheten, kunde den misstänkta mannen gripas i Stockholmsområdet. Gripandet skedde, enligt de uppgifter vi har i nuläget, förhållandevis odramatiskt, säger vice chefsåklagare Ola Björstrand på Åklagarkammaren i Nyköping. Den misstänkta mannen är förd till ett häkte. Gripandet är anmält till Nyköpings tingsrätt, som har kallat till ny häktningsförhandling. Dessförinnan kommer förhör att hållas med honom. Utredningen är nu inne i ett synnerligen intensivt skede och polis och åklagare kan i nuläget inte kommentera ärendet närmare. Målnummer i Nyköpings tingsrätt: B 3282-19.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >