Strafföreläggande utfärdat till riksdagsledamot för grovt förtal

Publicerad: 2021-07-02 12:57:46

Åklagaren har i dag, fredag den 2 juli utfärdat ett strafföreläggande till en riksdagsledamot för grovt förtal, för att hon på sociala medier pekat ut en jurist som brottslig. Riksdagsledamoten har godkänt strafföreläggandet.

Riksdagsledamoten har i ett kompletterande förhör erkänt gärningen.

Påföljden för riksdagsledamoten är villkorlig dom och 60 dagsböter à 1 000 kronor samt en avgift till brottsofferfonden.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom från en domstol, skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Läs mer om strafföreläggande (länk)

Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM – 29074-21

 

Kontakt

Överåklagare Anders Jakobsson, Särskilda åklagarkammaren, 010-562 57 01 är tillgänglig för eventuella frågor kl. 14.00-15.30.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20