Åtal i stort ärende med svarta lägenhetskontrakt

Publicerad: 2021-05-25 11:10:07

Kammaråklagare Henrik Söderman har i dag åtalat två personer i ett ärende om grovt brott mot jordabalken. Enligt åtalet har de i synnerligen stor omfattning sålt och förmedlat svarta lägenhetskontrakt i Stockholm under en period om cirka fem år.

Utöver de två förmedlarna åtalas också 13 personer som sålt hyreskontrakt. Försäljningssummorna varierar mellan 400 000 kr och 2 miljoner kronor. Hela verksamheten som omfattas av åtalet har omsatt åtminstone 12 miljoner kronor. Det är en av de största utredningarna som någonsin gjorts i jordabalken.

– Det här är ett unikt ärende och för mig är det viktigt att uppnå påföljd i brottsförebyggande syfte. De misstänkta personerna har inom ramen för verksamheten omsatt stora belopp och gjort stora ekonomiska vinster, över 6 miljoner kronor. Kombinationen av de stora beloppen och anlitandet av svartmäklare medför att brottet ska bedömas som grovt, säger kammaråklagare Henrik Söderman vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Verksamheten har fungerat på samma sätt som mäklarverksamhet med annonsering och visningar av fastigheter och bostadsrätter, men istället handlat om hyreskontrakt. Dessa har sålts för 10 000 kr/m2.

– Syftet med lagstiftningen är att det inte ska gå att sko sig på den här typen av brottslig verksamhet där personer som behöver bostad utnyttjas och betalar för hyreskontrakt, säger kammaråklagare Henrik Söderman.

Ärendet med lägenhetskontrakten uppdagades i och med att ett tillslag gjordes där en stor mängd vapen och narkotika beslagtogs. I samband med det gjordes beslag av kommunikation som innehöll bevisning om omfattande handel med svartkontrakt.

– I den här utredningen har vi hittat kopplingar till grov organiserad brottslighet, och vi har bland annat kunnat se samband med penningtvätt samt grov narkotika- och våldsbrottslighet. Där stora summor svarta pengar hanteras är den organiserade brottsligheten aldrig långt borta, säger Stefan Edin, chef sektionen för aktionsgruppsverksamhet, Noas utredningsenhet på Polismyndigheten.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 6971-20.

Det är Stockholms tingsrätt som sätter ut datum för när huvudförhandlingen inleds.

Läs mer om jordabalken här.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20