Vad är brott mot jordabalken?

Vanligen utreder åklagare brott som omfattas av brottsbalken. Men även jordabalken innehåller bestämmelser som kan innebära att en åklagare inleder förundersökning. Vad är då brott mot Jordabalken?

Jordabalken i stort är ett omfattande lagverk som innehåller allt som har med fast egendom att göra. Men när det gäller att inleda förundersökning eller väcka åtal är det endast 12:e kapitlet (hyreslagen) som kan bli aktuellt. Det reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och hyr en lägenhet.

Genrebild lägenhetshus

Jesper Asplund är kammaråklagare på Utvecklingscentrum. Han förklarar att de enda brotten mot jordabalken som finns är följande:

 • Hyresvärden tar betalt för att upplåta en bostadslägenhet.
 • En hyresgäst tar betalt för att överlåta en hyresrätt. Det kan exempelvis ske genom skenbyte.
 • En förmedlare (svartmäklare) tar betalt för förmedling av bostadslägenhet, om det inte rör sig om yrkesmässig bostadsförmedling och ersättningen är max 3000 kr.
 • Att betala för att få hyresrätt till en lägenhet.
 • Att utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd av hyresnämnden ta emot en hyra för andrahandsupplåtelse, och ta emot en hyra för upplåtelsen som inte är skälig.

 
Hyran för bostadslägenheter sätts ofta i förhandling mellan en organisation av fastighetsägare och organisation av hyresgäster. En hyresvärd kan alltså inte själv bestämma vad hyran ska vara och om det uppstår en tvist ska den sättas till ett skäligt belopp. 

– Vid en sådan tvist tar hyresnämnden utgångspunkt i vad som har bestämts som hyra i förhandlingsöverenskommelser. Detta kallas för bruksvärdessystemet, förklarar Jerker Asplund.

Grundtanken bakom förbudet mot att sälja och köpa hyresrätter är att det inte ska gå att tjäna pengar på andras behov av bostad, utöver den fastställda hyran enligt bruksvärdessystemet. 

– Om hyreskontrakt kunde säljas och köpas sätts bruksvärdessystemet ur spel, säger Jerker Asplund.

Från 2010 och framåt har enbart fyra fall lett till åtal där personer misstänkts för brott mot jordabalken.

– Vid tre av de fyra tillfällena har det varit personer som förmedlat förstahandskontrakt och tagit rejält betalt, säger Jerker Asplund.  

Publicerad 2021-05-25

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Utbildningsmaterial om åklagarens roll

  Ungdomars verklighet har varit utgångsläget för det här nya utbildningsmaterialet om åklagarens roll i rättsprocessen. Materialet riktar sig i första hand till elever på gymnasieskolor.

  Läs mer
 • Frysta och förverkade miljoner

  ”Några år i fängelse kan man stå ut med, för när man kommer ut väntar undangömda miljoner.” Så tänker många kriminella som åker fast, menar Helena Karlsson. Hennes uppgift som ekonom och åklagarrevisor är att se till att det inte finns några väntande miljoner. De ska frysas i samma sekund som polisen gör tillslaget. För brott ska aldrig löna sig.

  Läs mer
 • En välkommen reformering av vår rättsordning

  Riksåklagare Petra Lundh skriver i dag på DN Debatt om det aktuella riksdagsbeslutet som möjliggör användande av tidiga förhör som bevis. "En viktig pusselbit för att kunna lagföra även den mest allvarliga brottsligheten".

  Läs mer
 • Fler nyheter