Förundersökning inledd mot riksdagspolitiker

Publicerad: 2021-03-03 08:05:54

En förundersökning har inletts mot en riksdagspolitiker om grovt förtal för att hon på sociala medier pekat ut en jurist som brottslig.

En anmälan kom in till Särskilda åklagarkammaren om att en politiker under en pågående rättstvist skrivit på sociala medier att motpartens juridiska ombud gjort sig skyldig till brott. Anmälan överlämnades till Justitiekanslern (JK) för att kontrollera om det var ett ärende som JK skulle handlägga. JK fann att så inte var fallet och nu har överåklagare Anders Jakobsson inlett förundersökning om misstänkt grovt förtal. En begäran om målsägarbiträde för den utpekade juristen skickades i går den 2 mars till Uppsala tingsrätt.

– Jag har precis inlett förundersökningen. Den syftar till att klarlägga om ett brott har begåtts som faller under allmänt åtal och om det i så fall räcker för åtal. Jag vill inte förekomma utredningen och kan därför inte lämna någon mer information för närvarande, säger överåklagare Anders Jakobsson.

Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 1614–21.

I en tidigare version av pressmeddelandet var målsägarens titel felaktig.

Läs mer 

Särskilda åklagarkammarens ansvarsområden

Justitiekanslerns ansvarsområden

Förtalsbrott

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20