Överklagande till HD om sexualbrott mot barn

Publicerad: 2021-03-31 14:28:37

Riksåklagaren har överklagat en dom om brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling och yrkat att en man ska dömas till fängelse istället för skyddstillsyn.

En man dömdes av hovrätten för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling till skyddstillsyn, med föreskrift om att genomgå vård eller behandling.

I domen skriver hovrätten att straffskalan för det aktuella brottet skärptes i januari 2020 och att det finns anledning att se allvarligt på den här typen av brott. Däremot konstaterar domstolen att det inte finns stöd i förarbeten eller avgöranden från Högsta domstolen för att utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling som huvudregel ska ge fängelse.

Riksåklagaren överklagar nu hovrättsdomen och yrkar att mannen ska dömas till fängelse som motsvarar ett högre straffvärde än det som hovrätten kommit fram till. I överklagandet konstaterar riksåklagaren att Högsta domstolen inte har prövat något mål som avser påföljd för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling efter lagändringen den 1 januari 2020, men att Högsta domstolen i några andra fall har avgjort att vissa sexualbrott mot barn ska ge fängelse.

Ur överklagandet: ”Med hänsyn till de intressen som straffbestämmelsen är avsedd att skydda och den ambition som finns hos lagstiftaren att skydda barn från sexuella övergrepp är det min uppfattning att det bör finnas en presumtion för fängelse vid utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.”

Riksåklagaren överklagade nyligen en annan dom om sexualbrott mot barn där straffet bestämts till villkorlig dom.

Överklagandet.

 

Kontakt

Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20