Överklagande till Högsta domstolen om sexuellt ofredande

Publicerad: 2021-03-18 13:52:16

Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom och yrkat att en man som dömts för sexuellt ofredande av en 15-åring ska få fängelse istället för villkorlig dom och böter.

En man ofredade en 15-årig flicka sexuellt på offentlig plats, bland annat genom fysisk beröring, och dömdes av tingsrätten till två månaders fängelse. I sin dom konstaterar tingsrätten dock att det råder olika meningar om sexuellt ofredande är ett sådant brott som i första hand ska ge fängelse. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och ansåg att fängelse inte skulle dömas ut eftersom det saknas vägledande avgöranden eller annat stöd som innebär att det är fängelse som ska dömas ut.

Riksåklagaren har nu överklagat domen och yrkat att mannen ska dömas till fängelse. Den fråga som riksåklagaren anser vara av intresse ur prejudikatsynpunkt är om det ska anses att sexuellt ofredande av barn under 18 år som huvudregel ska ge fängelse.

Överklagandet

 

Kontakt

Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20