Utredning om mord och försök till grovt rån i Kungälv färdig

Publicerad: 2021-03-19 13:30:00

Natten till den 10 maj 2020 knivhöggs en kvinna i 55-årsåldern i samband med ett rånförsök på en gångbro i närheten av en skola i Kungälv. I ansvarsdelen har utredningen fullt ut klarlagt händelseförloppet och avslutas nu.

I åldersutredningen har det inte med tillräcklig styrka kunnat visas att den misstänkte vid gärningen var straffmyndig. Med anledning av detta bedrivs utredningen fortsättningsvis och uteslutande som en så kallad LUL-31-utredning (lagen om unga lagöverträdare).

Utredningsmaterialet kommer nu slutdelges den misstänkte och hans företrädare samt berörd socialtjänst. Dessa parter har oberoende av varandra möjlighet att begära att åklagare ska väcka bevistalan vid tingsrätten. Först om en sådan begäran inkommer till Åklagarmyndigheten beslutar åklagare om talan ska väckas.

Den aktuella personen är fortfarande omhändertagen av socialtjänsten och är placerad på ett SIS-hem.

– Ärendet belyser problematiken med om en person i samband med en asylprocess fastställs en mer eller mindre godtycklig och osäker ålder. I åldersutredningen pekar vissa omständigheter för att den aktuella personen var straffmyndig vid gärningen. Den rättsmedicinska undersökningen indikerar dock att det är mer sannolikt att han vid gärningen inte var straffmyndig än motsatsen, säger kammaråklagare Thomas Willén vid Göteborgs åklagarkammare.

Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 7978-20.
Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-70867-20.

Eftersom det rör en mycket ung person och det fortfarande råder utredningssekretess har åklagaren inte möjlighet att i nuläget lämna ytterligare kommentarer.

Läs mer: När barn eller unga misstänks för brott


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20