Utredningar pågår om återvändare från IS-kontrollerade områden

Publicerad: 2021-09-06 11:50:42

Personer som återvänder från IS-kontrollerade områden kan ha gjort sig skyldiga till brott som kan utredas i Sverige. Det finns förundersökningar som pågår. Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har flera utsedda åklagare som hanterar dessa ärenden.

– De internationella brott som har aktualiserats för personer som återvänder från IS-kontrollerade områden är krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten. Sverige har ett internationellt åtagande att utreda och lagföra de här brotten. Det finns ett myndighetsgemensamt organiserat mottagande där även de rättsvårdande myndigheterna ingår, säger kammaråklagare Reena Devgun, samordnare för krigsbrottsåklagarna på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Åklagarna kan inte kommentera enskilda förundersökningar eller antalet pågående förundersökningar.

– Vi har ett fördjupat samarbete mellan berörda myndigheter för att effektivisera utredningsarbetet och informationsutbytet avseende IS-återvändarna. Vidare sker ett mer generellt arbete både nationellt och internationellt för att säkra bevisning om brotten folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begångna i IS-kontrollerat område i Syrien och Irak, säger Reena Devgun.

Åklagarna har på grund av hög arbetsbelastning ingen ytterligare information att lämna och är inte tillgänglig för media.


Läs mer: Därför utreder Sverige krigsbrott som begås i andra länder


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20