Svensk förundersökning inledd om misstänkta krigsbrott i Ukraina

Publicerad: 2022-04-05 15:17:52

Svenska åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har inlett en förundersökning för att kunna utreda misstankar om krigsförbrytelse i Ukraina. Åklagarna uppmanar personer som blivit utsatta för eller bevittnat våld mot civila i Ukraina att ta kontakt med polisens enhet för utredning av krigsbrott.

Utifrån den information som finns tillgänglig om situationen i Ukraina finns det anledning att anta att brottet grov krigsförbrytelse begås. Därför har en förundersökning inletts. Syftet är att så tidigt som möjligt säkra bevisning som kan finnas i Sverige för att kunna använda den i framtida rättsprocesser antingen i Sverige, i annan stats domstol eller i en internationell domstol så som Internationella brottmålsdomstolen, ICC.

Det finns ingen person som är misstänkt för brott.

Det här är krigsbrott

Den som bevittnat eller själv blivit utsatt för våld mot civila i Ukraina kan kontakta polisens enhet för utredning av krigsbrott.

 

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20