Kvinna åtalad för grov krigsförbrytelse

Publicerad: 2022-01-04 10:00:53

Åklagaren har åtalat en 49-årig kvinna misstänkt för grov krigsförbrytelse och folkrättsbrott, grovt brott. Hon är häktad sedan den 23 september 2021 och misstänks för att tillsammans och i samförstånd med andra ha använt ett barn under 15 år som barnsoldat. Åklagarna är tillgängliga i eftermiddag.

Kvinnan åtalas för att hon som vårdnadshavare och förälder fört sin son, född i maj 2001, till Syrien i april 2013. Hon är misstänkt för att ha tillsett att sonen under perioden den 1 augusti 2013 till den 27 maj 2016, då han fyllde 15 år, i Syrien rekryterats och kontinuerligt använts för att direkt delta i fientligheter som utförts av väpnade grupper, däribland terroristorganisationen IS. Kvinnan åtalas för att hon möjliggjort att han kunnat rekryteras och användas som barnsoldat från det att han var 12 år till dess att han fyllde 15 år.

Detta är första gången åtal väcks i Sverige för brottet krigsförbrytelse genom användande av barnsoldat.

– Utredningen ger stöd för att sonen under tiden han bott hemma utbildats och tränats för att delta i fientligheterna, att han utrustats med militär utrustning samt militära vapen och att han använts i strid och för propagandasyfte samt för andra uppdrag som utgjort ett led i krigföringen, säger kammaråklagare Reena Devgun.

Kvinnan anlände till Sverige i december 2020 och häktades initialt för misstanke om äktenskapstvång begånget i Syrien. Den förundersökningen är numera nedlagd.

– Det finns ett absolut förbud mot att använda barn under 15 år för direkt deltagande i fientligheterna under en väpnad konflikt. Det straffbara området innefattar inte bara att använda barn i strid utan kan avse en rad olika förfaranden kopplade till krigföringen som att hålla utkik, spionera eller använda barn som lockbete, kurirer eller vakter, säger kammaråklagare Karolina Wieslander.

Åklagarna har bedömt gärningen som grov bland annat med hänsyn till att kvinnan har haft ett särskilt ansvar för pojken, att han rekryterades och användes som barnsoldat av en terroristorganisation som tillämpat en krigföring som varit synnerligen hänsynslös och brutal, att pojken användes för stridsuppdrag och utrustades med militära vapen samt att han genom gärningen försatts i livsfara.

Kvinnan förnekar alla anklagelser.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 20218-20.

Kontakt

Åklagarna är tillgängliga i dag tisdag den 4 januari kl. 14-15 för i första hand telefonintervjuer. Ett ytterst begränsat antal fysiska intervjuer kommer kunna genomföras.

Alla intervjuer måste bokas på [email protected] senast kl. 12 i dag. Meddela då om du önskar telefonintervju eller fysisk intervju. Endast en intervju per mediehus. När redaktionen anmält intresse återkommer vi med exakt tidpunkt för när intervjun kan ske.

Kammaråklagare Reena Devgun, förundersökningsledare

Kammaråklagare Karolina Wieslander, biträdande förundersökningsledare.

Om brottsrubriceringen:

Misstanken avser en misstänkt gärning under en längre period mot en målsägande. Under den misstänkta brottsperioden gjordes lagändringar som gör att det är två brottsrubriceringar trots att det är en och samma gärning. Målsäganden avlider 2017, efter det att han fyllt 15 år, varför han inte anses vara barnsoldat i lagens mening då.

Därför utreder Sverige krigsbrott som begås i andra länder

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20