Uppdatering i ärende om försök till mord i Morö Backe

Publicerad: 2022-07-18 16:45:27

Flickan vårdas alltjämt på sjukhus. Den misstänkte är hörd och resultatet från medicinsk åldersbedömning är tidigast klar i nästa månad. Åklagaren är inte tillgänglig för medierna.

Efter händelsen i Skellefteå den 7 juli vårdas flickan alltjämt på sjukhus och det planeras i nuläget inte för något förhör med henne.

Den misstänkte är hörd vid två tillfällen och utredningen om han hade fyllt 15 år vid tidpunkten för gärningarna pågår.

Åklagaren har beslutat att en medicinsk åldersbedömning ska genomföras. Om det efter genomförd åldersbedömning är klarlagt att den misstänkte hade fyllt 15 år vid tillfället kan det bli aktuellt med åtal. Resultatet väntas vara klart tidigast i mitten av augusti.

Den tekniska utredningen i ärendet, bestående bland annat av spår säkrade på brottsplatsen, kommer sannolikt inte vara klar före september månad. Ärendet handläggs dock med hög prioritet.

Tillförordnad åklagare Irene Falk är inte tillgänglig för medierna. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande.

Tidigare lägesrapport från den 11 juli om försök till mord i Morö Backe

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20