Åklagaren överklagar inte frikännande dom om djurplågeri i Hudiksvalls kommun

Publicerad: 2022-06-09 14:57:24

Kammaråklagare Birgitta Fernlund vid Åklagarkammaren i Gävle har beslutat att inte överklaga den frikännande domen mot en lantbrukare som åtalades i december 2021 för djurplågeri vid en gård i Hudiksvalls kommun.

När åklagaren väckte åtal i ärendet i december 2021 så byggde det på framför allt iakttagelser av en länsveterinär som inspekterat djur på gården den 30 januari 2020 och på de oanmälda djurskyddskontroller som hade vidtagits av Länsstyrelsen under perioden september 2019 – februari 2020. Detta ansåg åklagaren gav stöd för att de brister som iakttagits av länsveterinären inte var tillfälliga.

Den 25 maj i år meddelade Hudiksvalls tingsrätt en frikännande dom i målet.

Åklagaren är inte tillgänglig för media men lämnar här en skriftlig kommentar till sitt beslut att inte klaga på domen:

– Jag delar inte tingsrättens slutsatser om vilket underlag som krävs för att tingsrätten ska kunna konstatera att djurplågeri har förelegat men jag förväntar mig dock ingen ändring vid en hovrättsprövning. Jag accepterar därför utgången och har inte för avsikt att klaga på domen, säger kammaråklagare Birgitta Fernlund och fortsätter:

– I målet har en erfaren distriktsveterinär besiktat ett antal djur på gården och utifrån det redovisat och påtalat brister till Länsstyrelsen som tillsammans med veterinärens vittnesmål inför tingsrätten borde ha varit tillräckligt. Veterinären var dock anlitad av företrädare för lantbrukaren och har därför inte utformat sitt utlåtande på samma sätt som han skulle gjort om han haft sitt uppdrag från Länsstyrelsen. Min uppfattning har varit att detta underlag tillsammans med veterinärens vittnesmål i tingsrätten ändå har varit tillräckligt för att utgöra underlag för tingsrättens prövning gällande brister i djurhållningen.

– Förhållandena på gården har uppmärksammats bl.a. genom filmer i Uppdrag Granskning och har upprört många. Filmer som visats ska vara filmade i början av december 2019 och visar bl.a. kor som närmast vadar i dynga inne i en byggnad. Länsstyrelsen har dock gjort oanmälda kontrollbesök på gården både i september 2019, november 2019 och januari 2020, det vill säga oanmälda besök både före och efter tidpunkten för när filmerna spelades in. Förhållandena på gården har varit bristfälliga och har lett till förelägganden från Länsstyrelsen. Inte vid något av Länsstyrelsens oanmälda besök har dock förhållandena varit så som filmerna visar. Lantbrukarens uppgifter under förundersökningen om att en gödselanordning vid tidpunkten för filmernas tillkomst havererat har därför godtagits och filmerna har inte utgjort underlag för åtalet. Förhållandena på gården har förtjänat kritik men det är min uppfattning att allmänheten också bör få kännedom om att filmerna som uppmärksammats i media visar situationen vid ett enstaka tillfälle och inte något förhållande över en längre period.

– Det övriga material som privatpersoner bidragit med under förundersökningen har inte heller tagits med som bevisning och det är min uppfattning att ett annat ställningstagande från min sida gällande detta inte heller skulle ha bidragit till en fällande dom. När tingsrätten inte godtar uppgifter från en erfaren veterinär är det heller inte rimligt att anta att den skulle ha accepterat material från privatpersoner till grund för sitt ställningstagande i målet, säger kammaråklagare Birgitta Fernlund.

Målnummer i Hudiksvalls tingsrätt: B 1208-21.


Se även tidigare utskickat pressmeddelande vid åtal 9 december 2021.

  


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20