Åtal för djurplågeri på gård i Bjuråker, Hudiksvalls kommun

Publicerad: 2021-12-09 11:34:36

Åtal har väckts för djurplågeri på den gård i Bjuråker som tidigare uppmärksammats i media, bland annat i SVT:s Uppdrag Granskning. Åtalet avser djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen i januari 2020.

De brister som görs gällande i åtalet är att djur inte fått tillräckligt med foder eller tillräckligt med foder av god kvalitet, vilket lett till att de varit i underhull, dvs. för magra. Vidare att de inte hållits i rena utrymmen och därför varit smutsiga med gödselpålagringar eller gödselpansar på kroppen och att de inte i tid fått vård eller avlivats vid tecken på sjukdom eller ohälsa.  

Åtalet bygger på iakttagelser av en länsveterinär som inspekterat djur på gården den 30 januari 2020 och på de oanmälda djurskyddskontroller som vidtagits av Länsstyrelsen under perioden september 2019–februari 2020 och som ger stöd för att de brister som iakttagits av distriktsveterinären inte var tillfälliga.

De omständigheter som belyses i filmer som tagits av en privatperson omkring den 4 december 2019 och som uppmärksammats i media bl.a. av Uppdrag Granskning har inte särskilt beaktats i åtalet. Filmerna visar bl.a. utrymmen och djur som är kraftigt nedsmutsade. Länsstyrelsen har gjort oanmälda besök på gården 2019-09-10, 2019-11-12 och 2020-01-10, dvs. både före och efter det att filmerna tagits. Inte vid något av Länsstyrelsens oanmälda besök har nedsmutsningen på gården eller av djuren varit av sådan omfattning som visats i filmerna. Den åtalade har i förhör uppgett att en utgödslingsanordning var trasig vid tillfället men att den lagats och att en spolbil rengjort anläggningen dagen efter filmningen. Mot bakgrund av Länsstyrelsens iakttagelser både före och efter den tidpunkt som filmerna tagits kan filmerna inte anses visa något normalläge på gården utan ett enskilt tillfälle då en utrustning havererat.

­– I åtalet lägger jag djurhållaren till last bland annat att han inte haft tillräckligt rena utrymmen och att djuren varit smutsiga, men inte i sådan omfattning som framgår av filmerna och därför åberopar jag inte dem som bevisning, säger kammaråklagare Birgitta Fernlund vid Åklagarkammaren i Gävle.

Under förundersökningen har allmänheten på olika sätt lämnat material till polisen om missförhållanden på gården. Länsstyrelsens kontrollrapporter omfattar också olika brister som inte särskilt omfattas av åtalet.

– Jag har tagit del av även det materialet, men jag har gjort bedömningen att det är tillräckligt att väcka åtal på de omständigheter som framgår av veterinärens utlåtande och som också får stöd av Länsstyrelsens rapporter, säger Birgitta Fernlund.

Vid kommande huvudförhandling kommer den distriktsveterinär som besiktat djuren på gården samt de djurskyddshandläggare som besökt gården vid Länsstyrelsens djurskyddskontroller att höras som vittnen.

Den åtalade förnekar brott och hänvisar bl.a. till egen ohälsa.

Förundersökningen har dragit ut på tiden vilket dels haft att göra med att det varit ett omfattande material, dels att arbetsbelastningen på åklagarkammaren varit sådan att annat behövt prioriteras.

Åklagaren kommer inte vidare kommentera förundersökningen innan rättegång.

Målnummer i Hudiksvalls ringsrätt: B 1208-21.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20