HD beviljar resning för preskriberad näringspenningtvätt

Publicerad: 2022-06-21 09:30:50

Efter att riksåklagaren ansökt om resning till förmån för en dömd person har Högsta domstolen i dag beviljat resning.

En man åtalades och dömdes av tingsrätten för näringspenningtvätt, grovt brott. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde istället för ringa brott. För grov näringspenningtvätt är preskriptionstiden tio år, medan den för ringa brott endast är två år. Åtalet väcktes drygt två år efter det att gärningarna ägt rum, vilket innebär att hovrättens – men inte tingsrättens – dom avsåg redan preskriberade brott.

– Jag uppmärksammades på detta av åklagaren och ansökte därför om resning till fördel för mannen. Det är ovanligt att personer döms för preskriberade brott, men när det sker är det viktigt att felet rättas till. Det ligger i åklagarrollen att verka för korrekta beslut, säger riksåklagare Petra Lundh.

Läs mer om resning.

 

Kontakt

Överåklagare Mats Svensson, 010-562 60 50, tillgänglig i dag kl. 10–12.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20