Aktuella pressmeddelanden

2023

 • Efter förhör och ytterligare utredningsåtgärder har åklagaren beslutat att häva anhållandet mot de två personer som sedan tidigare suttit anhållna för mord på en man i Eskilstuna i onsdags. Åklagaren har bedömt att det inte längre finns skäl att hålla personerna frihetsberövade.

  I torsdags kväll anhölls ytterligare en person misstänkt för mord och försök till mord. Vad som lett fram till gripandet av den personen kan åklagaren inte uttala sig om i nuläget. Under helgen fortsätter det intensiva utredningsarbetet där bl.a. flera förhör ska hållas och ytterligare utredningsåtgärder vidtas. Senast på söndag klockan 12 ska åklagare ta ställning till om personen ska begäras häktad. Åklagaren är inte tillgänglig för ytterligare frågor. Målnummer i Eskilstuna tingsrätt: B 4609-23. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag kl. 11 meddelar Svea hovrätt dom i det mordärende där en 17-årig pojke hittades död i ett skogsområde i Orminge i juli 2022. Åklagarna är tillgängliga för media när dom har meddelats.

  Pressmeddelande om Nacka tingsrätts dom den 3 juli 2023. Hovrättens målnummer: B 9269-23. Kontakt Kammaråklagare Lukas Tigerstrand och senior åklagare Daniel Insulander är tillgängliga för media i dag kl. 13–14 på 010-562 73 30 respektive 010-562 53 09. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om mord i en biltunnel i Stockholm

  På torsdag den 7 december kl. 11 meddelar Svea hovrätt dom i ett mål där en 19-åring i tingsrätten dömdes för mord på en 20-årig man som sköts till döds i Södra länken i oktober förra året.

  Läs mer

  På torsdag den 7 december kl. 11 meddelar Svea hovrätt dom i ett mål där en 19-åring i tingsrätten dömdes för mord på en 20-årig man som sköts till döds i Södra länken i oktober förra året.

  Målnummer i Svea hovrätt: B 13095-23. Kontakt Förundersökningsledare Daniel Jonsson är tillgänglig för media på telefon kl. 11.30–12.15 på torsdag, 010-562 56 53. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Efter detonationen i Lövstaslöt utanför Uppsala den 2 december har två unga personer, 15 och 18 år, begärts häktade för inblandning i gärningen. Pressmeddelandet uppdaterat med tid och kontakt.

  Ingen av dem är från Uppsala enligt åklagaren. Utredningen fortsätter för att hitta eventuella samband med andra händelser inom den så kallade våldsvågen. Rubriceringarna är grov allmänfarlig ödeläggelse och försök till mord för 15-åringen och medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott för 18-åringen. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 9720-23. Häktningarna startar kl. 15 respektive 15.30. Åklagaren är inte tillgänglig för media innan förhandlingarna. Hedda Wittbom Skog, kammaråklagare och biträdande förundersökningsledare är tillgänglig efter förhandlingarna, cirka kl. 16-16.30 på 010-562 67 89. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag anhållit en 70-årig man som skäligen misstänkt för mord i det ärende där en kvinna i 75-årsåldern hittades död i ett friluftsområde i Gnosjö den 13 november.

  – Det finns omständigheter i utredningen som gör att jag anser att mannen är skäligen misstänkt, och har därför beslutat att anhålla honom och fortsätta utredningen med den här personen i frihetsberövat skick, säger kammaråklagare Johan Stenberg. Målnummer i Jönköpings tingsrätt: B 5139-23. Senast på måndag klockan 12 måste åklagaren besluta om den anhållne ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Mot bakgrund av det känsliga utredningsläget kan inte ytterligare information ges i nuläget, vare sig om bakgrund för misstanken mot den anhållne eller vad som i övrigt har framkommit i utredningen. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt för synnerligen grovt narkotikabrott på internet

  Åklagaren har i dag åtalat en 40-årig man för synnerligen grovt narkotikabrott. Mannen misstänks ha skapat och drivit marknadsplatsen Flugsvamp 3 under tiden december 2018–november 2021. Ytterligare två personer åtalas för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag åtalat en 40-årig man för synnerligen grovt narkotikabrott. Mannen misstänks ha skapat och drivit marknadsplatsen Flugsvamp 3 under tiden december 2018–november 2021. Ytterligare två personer åtalas för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Enligt åtalet har mannen varit administratör och ansvarig för narkotikamarknadsplatsen Flugsvamp 3.0 på internet. Marknadsplatsen har möjliggjort för köpare och säljare att bedriva narkotikahandel i Sverige. Affärsidén med marknadsplatsen har varit att narkotikan tas in i Sverige och sedan säljs inom Sveriges gränser. – På marknadsplatsen har det skett ett synnerligen stort antal överlåtelser av olika narkotiska preparat såsom benzodiazepiner, cannabispreparat, centralstimulantia, hallucinogener, opiater samt annan narkotika, säger senior åklagare Henrik Söderman som är förundersökningsledare. Brottslighetens sammanlagda värde har uppgått till i vart fall 6 491 bitcoin (BTC). Det motsvarar ett dagsvärde på cirka 2,5 miljarder kronor. – Brottsvinsten för gärningspersonerna har uppgått till minst 194,73 bitcoin, som har ett dagsvärde på cirka 75,5 miljoner kronor. Vi yrkar på att hela brottsvinsten ska förverkas, säger Henrik Söderman. Marknadsplatsen var aktiv fram till november 2021, numera är den nedlagd. Åtal väcks också för grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. Penningtvättsbrotten avser ansvar för transaktioner med kryptovaluta som enligt åklagarens påstående härrör från brott eller brottslig verksamhet. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 17235-21. Kontakt Senior åklagare Henrik Söderman är tillgänglig för media i dag kl. 13-14.30, 010-562 54 84. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag beslutat att lägga ner förundersökningen om vållande till annans död i ett ärende där ett barn påträffades avlidet i Växjö under natten mellan den 25 och 26 september i år.

  – Obduktionsrapporten har nu kommit och av den framgår att dödsorsaken inte kunnat fastställas men att det heller inte finns något som talar emot att dödsorsaken var sjukdom. Jag har därför beslutat att i dag lägga ner förundersökningen om vållande till annans död, säger kammaråklagare Pernilla Granqvist. Målnummer i Växjö tingsrätt: B 4825-23 __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En utvärdering av verktyget hemlig dataavläsning (HDA) har i dag lämnats till regeringen. Utredaren föreslår att hemlig dataavläsning blir ett permanent verktyg, vilket Åklagarmyndigheten välkomnar.

  – Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet, säger senior åklagare Daniel Jonsson på Södra åklagarkammaren i Stockholm. Han har använt sig av hemlig dataavläsning i ett 20-tal utredningar om allvarlig brottslighet sedan lagen trädde i kraft den 1 april 2020. Kriminella använder sig allt oftare av krypterade appar i sina telefoner för att kommunicera. De samtalen har tidigare inte kunnat avlyssnas. Men med hjälp av verktyget hemlig dataavläsning kan polis och åklagare numera komma åt även den kommunikationen. – Vi kan i hemlighet höra trafiken och läsa chattar som sker i realtid eller historiskt innan personer vet att de är misstänkta. All information som finns i telefonen kan man få fram, till exempel för att kartlägga kontakter. HDA har hjälpt till i flera av mina utredningar och varit en del av den avgörande bevisningen, säger Daniel Jonsson. Kontakt Senior åklagare Daniel Jonsson är tillgänglig i dag på telefon kl. 15.30-16.15, 010-562 56 53. Utvärderingen som lämnades till regeringen i dag (SOU 2023:78) Rapport om bl.a. hemlig dataavläsning lämnad till regeringen 2023-05-31 Det här är hemlig dataavläsning Den 1 april 2020 trädde en ny lag (2020:62) om hemlig dataavläsning (HDA) i kraft. Lagen är tidsbegränsad och ska gälla i fem år för att därefter utvärderas. HDA innebär i korthet att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter har rätt att i hemlighet och med ett tekniskt hjälpmedel ta sig in i t.ex. datorer, mobiltelefoner eller användarkonton till lagrings- eller kommunikationstjänster för att kunna läsa av eller ta upp uppgifter som finns i den fysiska utrustningen eller tjänsten. HDA får användas i vissa förundersökningar vid särskilt grov brottslighet, men också i underrättelsesyfte och vid särskild utlänningskontroll. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om mordförsök på tre poliser i Alingsås

  Tingsrätten meddelar i dag onsdag 29 november kl. 14 dom i ett mål där en 56-årig man är åtalad för att ha avlossat skott från ett automatvapen mot en polispatrull den 18 april i år. Åklagarna är tillgängliga på telefon när dom meddelats.

  Läs mer

  Tingsrätten meddelar i dag onsdag 29 november kl. 14 dom i ett mål där en 56-årig man är åtalad för att ha avlossat skott från ett automatvapen mot en polispatrull den 18 april i år. Åklagarna är tillgängliga på telefon när dom meddelats.

  Mannen är även åtalad för synnerligen grovt vapenbrott och mordbrand. Målnummer i Alingsås tingsrätt: B 742-23. Pressmeddelande vid åtal Kontakt Åklagarna är tillgängliga för media idag kl. 14.15-15 i dag. Andreas Lennartsson, senior åklagare och förundersökningsledare, 010-562 74 96. Malin Knoop, assistentåklagare, 010-562 64 09. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag väckt åtal i Solna tingsrätt mot åtta män för medverkan på olika sätt till mordförsök och en sprängning i Hässelby den 16 mars i år, samt för ett försök till en sprängning i Årsta den 9 mars i år. Åklagarna är tillgängliga för media.

  De åtalade var vid tiden för gärningarna mellan 17 och 29 år gamla. Utöver ovanstående brottsrubriceringar omfattar dagens åtal även grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter beslag i Upplands Väsby i mars, samt grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och grovt vapenbrott efter beslag i en lägenhet i Bålsta i april i år. – I Hässelby har sprängningen riktats mot ett hus där en person som är anhörig till en aktör i Foxtrotnätverket bodde. Totalt fem personer, varav tre små barn, var i huset när explosionen skedde. Det fanns en stor fara för deras liv. Sprängningen har dessutom drabbat många boende i området eftersom sprängladdningen var mycket kraftig, säger senior åklagare Alexandra Bittner. De personer som nu åtalas är: Man, 18 år (17 år vid tiden för gärningarna): Åtalas för försök till mord och grov allmänfarlig ödeläggelse (16 mars i Hässelby) och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (9 mars i Årsta) Man, 23 år: Åtalas för försök till mord och grov allmänfarlig ödeläggelse (16 mars i Hässelby) och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse (9 mars i Årsta) Man, 22 år: Åtalas för försök till mord och grov allmänfarlig ödeläggelse (16 mars i Hässelby) Man, 19 år: Åtalas för medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (16 mars i Hässelby) och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (under mars i Upplands Väsby) Man, 18 år (17 år vid tiden för gärningen): Åtalas för försök till grov allmänfarlig ödeläggelse (den 9 mars i Årsta) Man, 19 år: Åtalas för medhjälp till försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (9 mars i bland annat Årsta), grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (under februari och mars i Bålsta), grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och grovt vapenbrott (5 april i Bålsta) Man, 29 år: Åtalas för medhjälp till försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (9 mars i bland annat Årsta) Man, 24 år: Åtalas för medhjälp till försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (9 mars i bland annat Årsta) Huvudförhandling inleds den 12 december och beräknas pågå i 16 dagar. Målnummer i Solna tingsrätt: B 2519-23 Kontakt Seniora åklagare Alexandra Bittner och Marina Ivic är tillgängliga för media i dag kl. 13–14 på 010-562 57 19 respektive 010-562 56 19. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >