Aktuella pressmeddelanden

December

 • Åklagaren har i dag väckt åtal mot en 28-årig kvinna för grov misshandel, misstänkt för att ha gett sitt spädbarn blodtryckssänkande medicin och underlåtit att ge barnet föda. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Enligt åtalet har den grova misshandeln skett på Östra sjukhuset i Göteborg i april och maj 2021, under de första veckorna efter att barnet fötts prematurt. – Kvinnan misstänks ha misshandlat sin dotter genom att tillföra henne den blodtryckssänkande medicinen Metoprolol, samt underlåtit att ge henne föda i enlighet med läkarordination. Detta har bland annat lett till onormalt låg hjärtfrekvens, låg kroppstemperatur och att barnet minskat kraftigt i vikt. Brottet bör bedömas som grovt då agerandet varit livsfarligt för barnet, säger senior åklagare Sara Derakti. Enligt åtalet har kvinnan begått gärningen med uppsåt, och hon har genom sitt agerande visat särskild hänsynslöshet mot sin dotter då flickan var prematurt född. – Materialet i förundersökningen är omfattande och har bestått bland annat av en stor mängd medicinska journaler. Dessa har behövt analyseras och bedömas av medicinsk expertis för att därefter presenteras på ett sätt så att även en lekman kan förstå. Bevisningen består bland annat av vittnesmål från personal på sjukhuset, sammanfattningar av journaler samt yttranden från Nationellt forensiskt centrum, Östra sjukhuset och Rättsmedicinalverket, säger senior åklagare Sara Derakti. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 8081-21. Kontakt Senior åklagare Sara Derakti är tillgänglig för korta kommentarer i dag den 18 december kl. 14–14.45 på 010-562 56 35. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har anmält missnöje samt överklagat Malmö tingsrätts beslut den 11 december om avslag av framställan om edition.

  Åklagaren begärde att åtta mediebolag skulle föreläggas att lämna ut kopior av allt filmat och fotograferat material från upploppet i Rosengård i Malmö i september 2023. Malmö tingsrätt avslog begäran, ett beslut som nu överklagats. – Tingsrätten har i sitt beslut konstaterat att min framställan har varit tillräckligt avgränsad, kan avse aktuellt material samt inte inkräktar på källskyddet. Avslaget avser att åtal redan är väckt och att framställan därmed anses vara ett sätt att försöka identifiera okända gärningsmän, vilket enligt tidigare praxis inte går. Jag argumenterar i mitt överklagande att så inte är fallet och bedömer att det finns ett stort samhällsintresse i att få frågan utredd, inte bara för rättsväsendets del men också för mediebolagen, eftersom tingsrätten i det stora hela ger mig rätt och det är inte säkert hovrätten delar den bedömningen. Det är finns därför, enligt mig, ett stort intresse även för mediebolagen för ytterligare prövning, vilket har inverkat på mitt beslut att överklaga, säger kammaråklagare Henrik Nordquist. Tingsrättens målnummer: B 10011-23. Kontakt Henrik Nordquist är tillgänglig i dag kl. 14–16 på 010-562 51 57 samt [email protected]. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i ärende om mord i Umeå

  Under gårdagen anhölls två personer, en i 25-årsåldern och en i 20-årsåldern, som skäligen misstänkta för mord på Mariehem i Umeå den 8 oktober. Båda två har nu försatts på fri fot. De är fortfarande misstänkta.

  Läs mer

  Under gårdagen anhölls två personer, en i 25-årsåldern och en i 20-årsåldern, som skäligen misstänkta för mord på Mariehem i Umeå den 8 oktober. Båda två har nu försatts på fri fot. De är fortfarande misstänkta.

  – Jag kan i nuläget inte gå in på vad som låg till grund för att de anhölls eller varför de har släppts på fri fot mer än att det inte fanns tillräckliga skäl för fortsatt frihetsberövande. Jag kan inte heller i nuläget lämna några ytterligare kommentarer om läget i utredningen eller andra åtgärder som vidtas, säger kammaråklagare Edvard Breitholtz som leder förundersökningen. Målnummer i Umeå tingsrätt: B 2856-23. Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för media. När ny information finns att lämna görs det i ett pressmeddelande. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i ärende om arbetsplatsolycka i Sundbyberg

  Sedan i måndags är en förundersökning öppnad avseende arbetsmiljöbrott, grovt brott, i fem fall efter en arbetsplatsolycka i Sundbyberg i norra Stockholm. Förundersökningen har nu utvidgats till att omfatta ytterligare två fall av arbetsmiljöbrott. Dessa avser framkallande av fara för annan.

  Läs mer

  Sedan i måndags är en förundersökning öppnad avseende arbetsmiljöbrott, grovt brott, i fem fall efter en arbetsplatsolycka i Sundbyberg i norra Stockholm. Förundersökningen har nu utvidgats till att omfatta ytterligare två fall av arbetsmiljöbrott. Dessa avser framkallande av fara för annan.

  – De nya brottsmisstankarna handlar om två personer som undgick att följa med hissen i fallet, säger senior åklagare Gunnar Jonasson, som är förundersökningsledare. Företaget Alimak Group, som har tillverkat den hiss som var inblandad i olyckan, har gått ut med ett pressmeddelande. Förundersökningsledare Gunnar Jonasson lämnar här en kommentar. – Förundersökningen pågår och sekretess råder i ärendet. Jag kan i dagsläget inte kommentera de bedömningar som redovisas i pressutskicket. Vi noterar att företaget har lyft fram att det ska finnas tydliga instruktioner för montage av hissen. Arbetet på olycksplatsen fortsätter. – Tekniker gör undersökningar på plats och identifieringsarbetet av de fem omkomna personerna pågår. Dessutom arbetar haverikommissionen för fullt, säger senior åklagare Gunnar Jonasson. Någon tidplan för när polisens arbete med identifiering och kontakt med anhöriga kommer vara klart går inte att lämna. Åklagaren kan för närvarande inte vara tillgänglig för media. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En anhållen efter skottlossning i Kalix kommun

  Jouråklagaren har i dag anhållit en man i 35-årsåldern misstänkt för försök till mord, grovt vapenbrott och grovt brott mot knivlagen. Detta efter en skottlossning under en bilfärd vid midnatt natten till onsdagen i Sangis i Kalix kommun.

  Läs mer

  Jouråklagaren har i dag anhållit en man i 35-årsåldern misstänkt för försök till mord, grovt vapenbrott och grovt brott mot knivlagen. Detta efter en skottlossning under en bilfärd vid midnatt natten till onsdagen i Sangis i Kalix kommun.

  Utredningen är i ett tidigt skede. Det kommer att hållas förhör och inhämtas teknisk bevisning. Det finns ingenting i nuläget som tyder på att händelsen har kopplingar till organiserad brottslighet. Ingen person har kommit till skada. Senast på lördag kl. 12 måste åklagaren fatta beslut om att begära personen häktad eller släppa honom på fri fot. Ärendet hanteras under dagen av jouråklagare som inte kan kommentera ärendet ytterligare. När mer information finns att lämna görs det i ett pressmeddelande. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har hävt häktningen av de två personer som sedan den 20 oktober varit häktade misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Båda personerna är fortfarande misstänkta.

  – Bevisläget är sådant att de misstänkta som nu försatts på fri fot inte längre kan försvåra utredningen. Eftersom det inte finns några andra skäl för häktning ska häktningen hävas, säger chefsåklagare Per Lindqvist vid Riksenheten för säkerhetsmål. Brottsutredningen går nu vidare enligt de planer som finns för ärendet. – Misstankarna kvarstår. Utredningen är känslig och parterna är belagda med yppandeförbud. Det är därför inte möjligt att kommentera ärendet ytterligare just nu, säger kammaråklagaren Mats Ljungqvist vid samma riksenhet. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 15837-23. Åklagarna är inte tillgänglig för media. När ny information finns att lämna kommer pressmeddelande att gå ut. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag anhållit en man i 25-årsåldern som skäligen misstänkt för mord på Mariehem i Umeå den 8 oktober.

  Den misstänkte ska höras med försvarare. Åklagaren har i nuläget ingen ytterligare information att lämna om vad som lett fram till anhållandet. Sedan tidigare är tre män häktade misstänkta för grovt skyddande av brottsling i samma ärende. Senast på fredag den 15 december ska åklagaren besluta om åtal ska väckas mot de tre häktade, om förlängd tid ska begäras eller om personerna ska försättas på fri fot. Samma dag kl. 12 måste åklagaren också besluta sig för om den man i 25-årsåldern som anhölls i dag ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Den man som tidigare varit häktad misstänkt för medhjälp till mord är nu avförd från utredningen och är inte längre misstänkt. Målnummer i Umeå tingsrätt: B 2856-23. Mot bakgrund av det känsliga utredningsläget kan ingen ytterligare information ges i nuläget. När ny information finns att lämna kommer ett nytt pressmeddelande att skickas ut. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fem personer avlidna i hissolycka i Sundbyberg

  Åklagaren kan bekräfta att fem personer är avlidna i den hissolycka som inträffade under måndagen på en byggarbetsplats i Sundbyberg norr om Stockholm. Brottsrubriceringen i den pågående förundersökningen är arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, grovt brott.

  Läs mer

  Åklagaren kan bekräfta att fem personer är avlidna i den hissolycka som inträffade under måndagen på en byggarbetsplats i Sundbyberg norr om Stockholm. Brottsrubriceringen i den pågående förundersökningen är arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, grovt brott.

  – Det här är en allvarlig händelse som vi nu utreder. Fem personer har konstaterats avlidna. Arbetet med att säkerställa identiteten på de avlidna pågår, samtidigt som kontakt med anhöriga tas. Den tekniska undersökningen fortsätter och Statens haverikommission arbetar på platsen, säger senior åklagare Gunnar Jonasson på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM 173277-23. Åklagaren kan inte lämna mer information i nuläget. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål leder förundersökningen om arbetsmiljöbrott efter att en hiss har rasat på en byggarbetsplats i Sundbyberg, norr om Stockholm.

  Under dagen har polisen hållit förhör och tekniker har undersökt platsen. Det arbetet kommer att fortsätta även under morgondagen. – Förundersökningen har inletts eftersom det finns anledning att anta att arbetsmiljöbrott i flera fall har begåtts. Det finns i dagsläget ingen misstänkt. Skadeläget för de inblandade är för närvarande oklart, säger senior åklagare Gunnar Jonasson på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM 173277-23. Åklagaren kan inte lämna mer information i det här tidiga skedet av utredningen. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre unga män är anhållna misstänkta för försök till mord och grovt vapenbrott i Södertälje i lördags. En av de anhållna är under 18 år. Åklagaren lämnar här en kommentar.

  Tre personer hittades skjutna i lördags vid 18-tiden i Hovsjö, Södertälje. En av dem är allvarligt skadad. – Vi arbetar just nu med att kartlägga händelseförloppet och de inblandade personerna. Ett stort antal förhör har hållits, och vi kommer att analysera beslag och spår från brottsplatsen. Vi utreder även om det finns kopplingar till tidigare våldsdåd och kriminalitet i Södertälje, säger senior åklagare Åsa Lidefelt Skog. Senast på onsdag kl. 12 måste åklagaren fatta beslut om att antingen släppa de anhållna på fri fot eller begära dem häktade. Målnummer i Södertälje tingsrätt:B 3638-23 Åklagaren kan inte lämna mer information i nuläget. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >