Aktuella pressmeddelanden

Januari

 • Assistentåklagare Madeleine Bergdal har i dag beslutat att lägga ner en förundersökning om vållande till annans död då en 7-årig pojke avled på en fastighet tillhörande Oxelösunds kommun. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  Läs mer
 • Sedan i söndags är fyra personer anhållna misstänkta för mord.

  En person är anhållen på sannolika skäl. Övriga tre är skäligen misstänkta (den lägre misstankegraden). Sista tidpunkt för att begära dem häktade är på onsdag den 1 februari kl. 12. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-3025-23.     Kontakt Kammaråklagare Joseph Ricken är tillgänglig från kl. 13 i dag på 010-562 65 67.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 17 januari i år inträffade ett bombdåd på Södermalm och den 18 januari ytterligare ett i Kista. Förundersökningarna pågår. Kammaråklagare Carl Mellberg vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm kommenterar status i dessa utredningar.

  – I nuläget är tre personer häktade för inblandning i bombdådet i Kista. En person är därutöver anhållen för inblandning både i bombdådet i Kista och i bombdådet på Södermalm. Förundersökningen av båda dessa händelser befinner sig i ett intensivt skede och varken polis eller åklagare kan utöver detta lämna några ytterligare kommentarer om utredningen för närvarande, säger kammaråklagare Carl Mellberg. Målnummer i Solna tingsrätt: B 533-23. Åklagaren kan inte lämna några ytterligare kommentarer just nu och är inte tillgänglig för media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Med anledning av gårdagens insats i Sundsvall anordnas en pressträff i polishuset i Sundsvall kl. 13.30 i dag fredag.

  Under torsdagen gjorde polisen ett större tillslag på ett antal adresser i centrala Sundsvall. Det ledde till att flera personer kunde gripas och anhållas av åklagare. Beslag av bland annat vapen och narkotika kunde göras. Åklagare och polis kommer under fredagen (27 januari) hålla en pressträff med anledning av detta. Följande personer deltar från respektive myndigheter: Josef Wiklund, LPO-chef på polisen i Medelpad, Veronica Andersson, chef för utredningsenheten på Polisen Västernorrland och Karin Everitt, vice chefsåklagare på Åklagarkammaren i Sundsvall. Tid: 13:30 Plats: Polishuset, Storgatan 37 i Sundsvall Lokal: Oxen Efter pressträffen kommer det att ges tillfälle till korta enskilda intervjuer.  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sju anhållna i stor polisinsats i Sundsvall

  Under torsdagen gjorde polisen ett större tillslag på ett antal adresser i centrala Sundsvall som ledde till att flera personer kunde gripas och anhållas av åklagare. Ett beslag av vapen gjordes och stora mängder narkotika beslagtogs också. Föremål som misstänks vara outlösta termosbomber har också påträffats.

  Läs mer

  Under torsdagen gjorde polisen ett större tillslag på ett antal adresser i centrala Sundsvall som ledde till att flera personer kunde gripas och anhållas av åklagare. Ett beslag av vapen gjordes och stora mängder narkotika beslagtogs också. Föremål som misstänks vara outlösta termosbomber har också påträffats.

  – Jag har under gårdagskvällen anhållit sju personer, varav flera är misstänkta för bland annat förberedelse till mord, grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Nu kommer det hållas förhör med de misstänkta under dagen, och tekniska undersökningar av brottsplatser samt av andra fynd pågår, säger vice chefsåklagare Karin Everitt vid Åklagarkammaren i Sundsvall. – Jag och polisen i Sundsvall är lättade och mycket nöjda, vi har genom den här framgångsrika insatsen kunnat förhindra att flera grova våldsbrott skett. Bland annat ett mord och ett antal sprängningar, säger vice chefsåklagare Karin Everitt. Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten AM 117 89-23. Åklagaren är för närvarande inte tillgänglig för media. När mer information finns kommer det skickas ut i ett nytt pressmeddelande.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Malin Axelsson ger en kommentar om utredningsläget om den kvinna som varit försvunnen sedan den 29 november i Linköping och som påträffades avliden under helgen.

  – En teknisk undersökning har gjorts av fyndplatsen och inget konkret har framkommit som tyder på att ett brott har begåtts. Enligt det preliminära beskedet från den rättsmedicinska undersökningen så har heller inget framkommit som ger stöd för misstanken om mord och därför har den misstanken försvagats. Förundersökning pågår fortfarande och vi inväntar nu det slutliga obduktionsrapporten från den rättsmedicinska obduktionen, säger kammaråklagare Malin Axelsson. Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-165361-22.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i ärende om grovt miljöbrott

  Sedan en längre tid pågår en förundersökning där företag har hanterat avfall på ett sätt som utreds som flera fall av grovt miljöbrott. Inom kort kommer det mycket omfattande ärendet att skickas ut för slutdelgivning.

  Läs mer

  Sedan en längre tid pågår en förundersökning där företag har hanterat avfall på ett sätt som utreds som flera fall av grovt miljöbrott. Inom kort kommer det mycket omfattande ärendet att skickas ut för slutdelgivning.

  Förundersökningen är en av de största i sitt slag och berör hantering av avfall på uppemot ett tjugotal olika platser runt om i Sverige. Ett flertal personer har delgivits misstanke för olika grad av inblandning i avfallshärvan. – Det har varit en mycket resurskrävande utredning. Bortsett från alla sedvanliga utredningsåtgärder som ska multipliceras med varje plats, så har vi en stor mängd beslag som gåtts igenom, analyserats och sammanställts. Till det ska läggas alla brottsplatsundersökningar som ägt rum. De har krävt omfattande förberedelser och närvaro av många olika personalkategorier för att kunna genomföras. Dessa undersökningar är något utöver det vanliga, säger kammaråklagare Linda Schön som är en av förundersökningsledarna i ärendet vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Under sommaren och hösten 2022 har stora delar av förundersökningen skickats till de misstänkta och deras försvarare. Samtidigt har polis och åklagare fokuserat på att sammanställa det resterande förundersökningsmaterialet. Först när försvaret har gått igenom materialet kommer beslut i åtalsfrågan att fattas. – Mig veterligen finns det ingen lika omfattande förundersökning avseende miljöbrott. Förundersökningsmaterialet beräknas uppgå till 40 000 sidor. Närmare hälften av detta är redan utskickat till parterna och snart kommer resten av materialet att skickas ut för slutdelgivning, fortsätter Linda Schön. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM 13159-21. Kontakt Kammaråklagare Linda Schön är tillgänglig för media i dag onsdag kl. 14-15, 010-562 59 71. Nytt pressmeddelande kommer att skickas ut när det finns nya uppgifter i ärendet.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I morgon torsdag kl. 14 meddelar Uppsala tingsrätt dom i ett mål om synnerligen grovt narkotikabrott och narkotikasmuggling där 17 personer i Uppsala har stått åtalade för att ha deltagit i och styrt en stor organiserad narkotikahandel. Åklagaren är tillgänglig för korta kommentarer.

  Målnummer i Uppsala tingsrätt: B3536-21. Pressmeddelande  vid åtals väckande.  Kontakt Kammaråklagare Anna Arnell vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet är tillgänglig för media i morgon torsdag kl. 14.45-15.20 på 010 562 57 32.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 12 december 2022 beslutade vice överåklagare Bengt Åsbäck att inleda förundersökning till utredande av grovt tjänstefel gällande tillsättningen av en polischef 2015.

  – Jag kan bekräfta att jag den 22 december 2022 också beslutade att inleda förundersökning om det tjänstevapen som ska ha tilldelats en polischef vid Polisens nationella operativa avdelning. Brottsrubriceringen är tjänstefel. Det finns ingen som är delgiven misstanke om brott, säger vice överåklagare Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren. Åklagaren har inga övriga uppgifter och är inte tillgänglig för media.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag har kammaråklagare Daniel Suneson väckt åtal mot fyra personer för bl.a. mord, försök till mord och medhjälp till samma brott den 28 mars 2022 på ett gym i Vasastan i Stockholm.

  Åtalet är kopplat till två andra förundersökningar om grov allmänfarlig ödeläggelse den 20 mars 2022 på Södermalm då en handgranat kastades in i en restauranglokal samt om grovt vapenbrott där bland annat mordvapnet från gymmet hittades i en lägenhet i Johanneshov. En av personerna, som var 16 år vid gärningen, åtalas för mord och försök till mord på gymmet i Vasastan, grov allmänfarlig ödeläggelse på restaurangen på Södermalm samt grovt vapenbrott i en lägenhet i Johanneshov. Utöver detta åtalas tre personer för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. En av dem var 18 år vid gärningen och de övriga i 30-årsåldern. Enligt åklagaren har de på olika sätt främjat mordet och mordförsöket. – Jag har åtalat för mord på en besökare på gymmet men även för försök till mord på en annan person som befann sig där. Utredningen har inte visat annat än att den person som avled inte var den egentliga måltavlan utan endast ingrep mot förövaren, säger kammaråklagare Daniel Suneson. Samtliga åtal kommer att avhandlas i en och samma rättegång. Det är tingsrätten som sätter datum för när huvudförhandlingen startar. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 5432-22.  Kontakt Åklagaren och polisens utredare är tillgängliga för media på telefon i dag kl. 10.30-11.30. Kammaråklagare Daniel Suneson, 010-562 55 93. Utredningsledare Claes Murray, 010-56 40 728.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >