Utredning där barn föll från tak i Svedala avslutad

Publicerad: 2023-07-03 15:08:38

Utredningen är nu klar angående händelsen på Kyrkskolan i Svedala den 21 maj 2023 då en flicka avled efter att ha fallit ner från skolans tak. Ärendet har utretts enligt 31 § LUL, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Brottsmisstanken har varit vållande till annans död och utredningen inleddes på begäran från socialnämnden. Utredningen har främst syftat till att ge socialnämnden ett underlag för att bedöma behovet av vårdinsatser för barnet som kan misstänkas.

– Det har varit viktigt att utreda omständigheterna kring händelseförloppet och hur det såg ut på platsen. Det har gjorts genom att inhämta information om hur de initiala kontakterna med polisen såg ut, teknisk bevisning har analyserats och utredning kring dödsfallet har inhämtats. Vidare har polisförhör hållits med barnet som kan misstänkas, med vittnen och andra personer som kunnat antas ha något att tillföra utredningen. Jag anser nu att utredningen är klar. Barnet och dess juridiska biträde har fått ta del av utredningen och har inte lämnat någon erinran. Utredningen avslutas därför och överlämnas till socialtjänsten i Svedala kommun, säger senior åklagare Pernilla Nilsson som har lett utredningen.

Åklagaren har inga ytterligare kommentarer i ärendet och är inte tillgänglig för media.

När barn kan misstänkas för brott

Barn under 15 år är minderåriga och kan inte ställas till ansvar för brott. Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om åtgärder, till exempel olika stöd- och vårdinsatser.

Handbok och mer fördjupande information 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20