Slutdelgivning pågår i ärende om grovt miljöbrott

Publicerad: 2023-06-22 13:49:10

Den utredning som bedrivits mot företag som hanterat avfall på ett sätt som utgör grovt miljöbrott närmar sig slutet. För närvarande pågår slutdelgivning av förundersökningsprotokollen och den beräknas vara klar i slutet av september.

Förundersökningen är en av de största i sitt slag och rör hantering av avfall på uppemot ett tjugotal olika platser runt om i Sverige. Ett flertal personer har delgivits misstanke för olika grad av inblandning i avfallshärvan. Förundersökningsmaterialet uppgår till cirka 40 000 sidor och delgivning påbörjades redan förra sommaren.

– Under hösten och våren har vi arbetat intensivt med att färdigställa protokollen. Allt eftersom de har blivit klara har de skickats ut till de misstänkta och deras försvarare för slutdelgivning. Ett av de allra största utskicken skedde i mars då närmare 20 000 sidor fördelat på ett flertal protokoll sändes ut, säger senior åklagare Linda Schön som är en av förundersökningsledarna i ärendet vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Inom kort går de allra sista färdigställda protokollen ut till de misstänkta och deras försvarare. Med hänsyn till det mycket omfattande utredningsmaterialet har slutdelgivningstiden satts till slutet av september. Först därefter kan beslut i åtalsfrågan fattas.

Senaste pressmeddelandet i ärendet kan du läsa här.

Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM 13159-21.

Senior åklagare Linda Schön är inte tillgänglig för media.

När ny information finns i ärendet skickas den ut i ett nytt pressmeddelande.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20