Slutdelgivningstiden förlängs i ärende om grovt miljöbrott

Publicerad: 2023-09-29 08:12:18

Den utredning som bedrivits mot ett företag som har hanterat avfall på ett sätt som utgör grovt miljöbrott är klar. Då begäran om förlängd tid för slutdelgivning har kommit in har tiden förlängts till den 27 oktober 2023.

Förundersökningen är en av de största i sitt slag och rör hantering av avfall på uppemot ett tjugotal olika platser runt om i Sverige. Flera personer har delgivits misstanke för olika grad av inblandning i ärendet. Förundersökningsmaterialet uppgår till cirka 40 000 sidor och delgivning påbörjades redan förra sommaren. Med hänsyn till det mycket omfattande utredningsmaterialet sattes slutdelgivningstiden till den 29 september 2023.

Redan nu har begäran om förlängd tid för slutdelgivning kommit in från några av de misstänkta och deras försvarare. Deras begäran har medgetts på så sätt att slutdelgivningstiden förlängs till den 27 oktober 2023. Först därefter kan beslut i åtalsfrågan fattas.

Senaste pressmeddelandet i ärendet kan du läsa här.

Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM 13159–21.

Senior åklagare Linda Schön är inte tillgänglig för media.

När ny information finns i ärendet skickas den ut i ett nytt pressmeddelande.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20