Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅM 2009/6756 Grovt skattebrott dubbelbestraffningsförbud

  Datum: 2009-11-26

  Överklagande till Högsta domstolen av ett hovrättsbeslut att avvisa ett åtal för grovt skattebrott. Göta hovrätt avvisade ett åtal för grovt skattebrott eftersom den åtalade redan fått ett skattetillägg. Enligt hovrätten skulle detta strida mot Europadomstolens praxis om dubbelbestraffning. Riksåklagaren anser att det inte finns stöd i Europakonventionen eller Europadomstolens nuvarande praxis att underkänna den svenska ordningen med parallella sanktioner på skatteområdet. Riksåklagaren har samtidigt gett in en svarsskrivelse till HD som gäller samma fråga.

 • ÅM 2009/5619 Utvidgat förverkande, grunderna

  Datum: 2009-10-23

  Yrkande att Högsta domstolen förverkar en personbil som tillhör en person som dömts för grovt narkotikabrott. Den tilltalade påstod att han han har haft svarta inkomster och att personbilen inte betalats med förtjänster från narkotikabrottsligheten. Utveckling av grunderna för riksåklagarens överklagande.

 • ÅM 2009/5619 Utvidgat förverkande

  Datum: 2009-10-12

  Yrkande att Högsta domstolen förverkar en personbil som tillhör en person som dömts för grovt narkotikabrott. Den tilltalade påstod att han han har haft svarta inkomster och att personbilen inte betalats med förtjänster från narkotikabrottsligheten.

 • ÅM 2009/3257 Poker, dobbleri

  Datum: 2009-06-11

  Yrkande att Högsta domstolen, i enlighet med åtalet, dömer sex personer för grovt dobbleri för att de olovligen anordnat pokerspel om pengar.

 • ÅM 2009/1349 Rån skarpladdad revolver

  Datum: 2009-03-09

  Yrkande att Högsta domstolen dömer en 17-åring för grovt rån samt bestämmer påföljden till sluten ungdomsvård i ett år. Hovrätten dömde för rån av normalgraden och bestämde påföljden till sluten ungdomsvård i 10 månader.