Åtalspreskription

När en viss tid har förflutit efter att ett brott har begåtts, utan att man har kunnat lagföra den som begått brottet, är det inte längre möjligt att väcka åtal. De olika tidsfristerna, som varierar beroende på hur allvarligt brottet är, anges i brottsbalken.

Se också: