Åtalsunderlåtelse

 I vissa fall kan åklagaren frångå sin skyldighet att åtala. Om åklagaren beslutar om åtalsunderlåtelse så betyder det att det inte blir åtal eller rättegång. En förutsättning för åtalsunderlåtelse är att man erkänt brottet. Vid en åtalsunderlåtelse får man ingen påföljd för det specifika brottet men det antecknas i belastningsregistret.

Se också: