Återställande av försutten tid

Om en part i ett mål inte har överklagat i rätt tid men har laga förfall kan Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen bevilja återställande av försutten tid, vilket innebär att en ny tidsfrist börjar löpa.

Se också: