Kontraktsvård

En särskild form av skyddstillsyn som innebär att en dömd person, om brottsligheten kan relateras till missbruk, får behandling istället för fängelse. Personen förklarar sig villig att genomgå behandlingen genom att skriva under ett kontrakt.

Om personen avbryter behandlingen eller på annat sätt allvarligt missköter sig rapporteras det till åklagaren. Domen kan då ändras till fängelse i en ny rättegång.

Se också: