Mord

Ett brott som innebär att någon avsiktligt berövar en annan person livet.

Se också: