Vållande till annans död

Ett brott som innebär att någon orsakar en annan persons död genom oaktsamhet.

Se också: