Rättspsykiatrisk undersökning

En psykiatrisk bedömning för att få underlag för om den misstänkta personen ska dömas till psykiatrisk vård istället för fängelse. Beslut om rättspsykiatrisk undersökning fattas av domstolen.  En sådan får bara genomföras om den misstänkta personen har erkänt brottet, eller om bevisningen är övertygande.

Se också: