RB

Rättegångsbalken, dvs. den lag som reglerar hur rättegångar i brott- och tvistemål går till.

Se också: