Straffmätning

Bestämning av straff i det enskilda fallet, där man tar hänsyn till t.ex. hur allvarligt brottet är, gärningspersonens avsikt, eventuella förmildrande eller försvårande omständigheter.

Se också: