Svarande

Den person i en tvistemålsrättegång som det ställs krav mot.

Se också: