Kärande

Den person i ett tvistemål som framställer krav mot en annan (=svarande).

Se också: